Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Info over SGS

Deskundigheid

SGS biedt wereldwijd onafhankelijke dienstverlening om een verschil te maken in het leven van de mensen. Onze internationale deskundigen helpen u om uw bedrijfsvoering efficiënter en duurzamer te maken door processen te stroomlijnen, kwaliteit en productiviteit te verbeteren, risico's te reduceren, overeenstemming te controleren en de snelheid naar de markt op te voeren Onze kerndiensten dekken alle bedrijfstakken en hebben betrekken op de producten en diensten waar consumenten wereldwijd dagelijks op vertrouwen.


 • Bedrijfstakken
 • Landbouw en levensmiddelen

  Op hun reis van veld naar vork vergen landbouwproducten aandacht, integriteit en traceerbaarheid. We bieden diensten voor de gehele supply chain, die risico's verminderen, kwaliteit verbeteren en die productiviteit verhogen. We zorgen voor integriteit binnen de voedselketen door gewassen te beheren, zaadontwikkeling te bevorderen, grondmonsters te nemen en te oogsten, producten door de toeleveringsketen te bewegen en door inspecties voor export en import.

 • Auto-industrie

  We helpen spelers in de auto-industrie hun prestaties te verbeteren en risico's te minimaliseren. Onze diensten richten zich op oplossingen voor het ontwerp, het opzetten en het functioneren van motorvoertuiginspecties over de hele wereld. Overheden, fabrikanten, financierings- en verzekeringsmaatschappijen en consumenten vertrouwen op onze onafhankelijke, zorgvuldige en veilige oplossingen ter beperking van schade en bevordering van de autoveiligheid.

 • Chemie

  Omdat steeds vaker chemische stoffen worden gebruikt in consumentengoederen dienen gezondheidsrisico's, vooral met betrekking tot producten voor kinderen, constant in het oog gehouden te worden. Onze laboratoriumdiensten kunnen uw bezorgdheid verlichten door de veiligheid van uw goederen te testen en het gebruik van chemische stoffen te controleren volgens de tolerantieniveaus die in uw bedrijfstak van toepassing zijn.

 • Bouw

  Achter alle technische snufjes schuilt altijd een idee, een ontwerp en een constructieproject. Zodra een project de ontwerpfase heeft doorlopen zorgen we dat de plannen worden gerealiseerd door ervoor te zorgen dat processen efficiënt draaien, constructielocaties veilig zijn en betrouwbare materialen worden gebruikt.

 • Consumentengoederen en detailhandel

  Ons complete dienstenaanbod bevordert de kwaliteit, compliance en veiligheid van consumentengoederen, van textiel tot huishoudartikelen, meubelen, levensmiddelen en elektronica. We zorgen ervoor dat geen enkel belangrijk detail over het hoofd wordt gezien in het productietraject, van concept tot markt.

 • Energie

  Onze energiediensten richten zich hoofdzakelijk op twee aspecten: het voldoen aan de vraag uit het bedrijfsleven naar vernieuwbare energie en technologie die de opslag en overdracht van energiebronnen zoals wind, zon en vloed mogelijk maakt; en het moderniseren van conventionele krachtcentrales en nieuwe constructies die voldoen aan strenge voorschriften. Onze deskundigheid op dit gebied zorgt ervoor dat u voldoet aan de regelgeving, dat veiligheid in iedere fase voorop staat en dat de negatieve milieueffecten beperkt blijven.

 • Financiën

  We bieden organisaties onafhankelijk en betrouwbaar advies op het gebied van financiële projectdiensten, zoals leningen, risicobeheer, handel, auditcertificering en controle. Daarnaast bieden we financiële training ter ondersteuning van financiële projectbeslissingen om ervoor te zorgen dat deze zich richten op duurzaamheid, maatschappelijke en milieurisicobeoordeling en -beheer.

 • Industriële productie

  Ons internationale team van ingenieurs ondersteunt de integriteit, veiligheid en betrouwbaarheid van uw activiteiten, materieel en bedrijfsvoering met behulp van creatieve technische oplossingen. We adviseren u over de uitvoering van groeistrategieën en best practice voor industriële productie en handel, door te testen dat processen, projecten en naleving van regelgeving voldoen aan alle kwaliteits- en prestatie-eisen en zodoende de gevolgen voor het milieu tot een minimum beperken.

 • Life Sciences

  Onze divisie Life Science Services biedt voorzieningen voor analytisch, bio-analytisch en klinisch onderzoek en procesbeheer, zodat geneesmiddelen zo snel mogelijk en tegen minimale kosten en maximale veiligheid geleverd worden aan de mensen die ze nodig hebben. We werken samen met bedrijven in de farmaceutische, biofarmaceutische, biotechnische, medische hulpmiddelen- en gezondheidszorgsectoren en bieden een breed aanbod aan essentiële diensten.

 • Logistiek

  We helpen u innovatieve oplossingen te vinden voor de ontwikkeling en groei van uw bedrijf door uw processen te verbeteren, te vereenvoudigen, te versnellen en rendabeler te maken. Onze deskundigen onderzoeken de samenhang van processen die een vitale rol spelen in de productie van uw goederen. Door de toepassing van hulpmiddelen en technologie stroomlijnen we de bedrijfsvoering en zorgen we voor effectievere bedrijfsvoering die wordt ondersteund door gespecialiseerd logistiek advies.

 • Mijnbouw

  Door onze deskundigheid in de mijnbouw zijn we toonaangevend in deze bedrijfstak. Of u nu technisch advies nodig heeft over staalproductie of een strategisch partnerschap in de steenkool- en cokeshandel, adviezen voor risicobeperking, het maximaliseren van winsten of voor het verbeteren van de efficiency in de winning van edele metalen of basismetalen, onze internationale dienstverlening staat voor u klaar.

 • Olie en gas

  Onze gedegen technologie, kennisgebaseerde benadering en toewijding aan kwaliteit en veiligheid stellen ons in staat om innovatieve oplossingen aan te dragen voor alle onderdelen van de olie- en gassector. Onze diensten voor upstream- en downstreamsectoren verrijken iedere schakel van de waardeketen; van brandstof voor transporten en verwarmingsproducten tot kunststoffen, meststoffen en farmaceutische producten. Ons groeiende netwerk van vestigingen en laboratoria over de hele wereld verleent onafhankelijke diensten die inspelen op de behoeften van de klanten en het leveren van concurrentievoordeel.

 • Publieke sector

  Ons innovatieve dienstenaanbod voor overheden, internationale instellingen en partnerorganisaties in de openbare en particuliere sector omvat vele op verificatie en technologie gebaseerde oplossingen. We beoordelen de naleving van wettelijke eisen, stimuleren overheidsinkomsten, vergemakkelijken de handel, ondersteunen efficiency en bevorderen een verantwoorde bedrijfsvoering met duurzame ontwikkeling.

 • Onderwerpen
 • Kunst en cultuur

  SGS biedt een breed scala aan diensten op het vlak van controles, inspecties, technisch onderzoek en analyse, die stuk voor stuk specifiek zijn toegespitst op de unieke vereisten van de kunstmarkt.

 • Milieu

  Ons internationale team van deskundigen biedt begeleiding op allerlei gebied; van het voldoen aan milieuregelgeving tot het beoordelen van milieuprestaties, zodat u uw milieureputatie en risicobeheer kunt verbeteren en uw bedrijfsvoering kunt rationaliseren. We verlenen ondersteuning via geavanceerde laboratoriumanalyses, kundige adviseurs en een breed dienstenaanbod dat is gespecialiseerd op het gebied van milieu- en klimaatverandering.

 • Gezondheid en veiligheid

  We maken uw werkomgeving zo veilig mogelijk door zorgvuldige risicobeoordelingen en het nemen van preventieve maatregelen. Met behulp van een reeks internationale normen zorgen we ervoor dat organisaties kunnen beschikken over effectieve systemen voor gezondheid en veiligheid op de werkplek, ter bescherming van werknemers, ter verbetering van klantenvertrouwen en ter bescherming van uw goede bedrijfsreputatie.

 • Risicobeheer

  Deugdelijke risicomanagementprocedures zijn onontbeerlijk om de met uw bedrijfstak samenhangende risico's te beoordelen en te beperken. Onze gespecialiseerde risicobeheerteams en -laboratoria werken wereldwijd in een ruime verscheidenheid aan bedrijfssectoren. We sporen specifieke risico's op, kwantificeren deze en beslissen hoe ze in de toekomst kunnen worden beheerd en beperkt.

 • Duurzaamheid

  We zorgen ervoor dat organisaties en hun partners over efficiënte en beheersbare processen en systemen beschikken die voldoen aan de eisen van alle belanghebbenden met betrekking tot gezondheid en veiligheid, milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en andere aspecten van duurzame ontwikkeling.

 • Handel

  Het beheren van risico's die samenhangen met handel en de financiering van handel is een complex proces waarvoor praktische, objectieve planning nodig is. Ons wereldwijde netwerk van deskundigen bekijkt alle aspecten van handelsactiviteiten ter beoordeling van de risico's, het verlenen van onpartijdig, objectief advies en risico- en aansprakelijkheidsbeperking voor geslaagde handelstransacties.

 • Training

  Onze trainingen helpen organisaties en mensen bij het verbeteren van competenties en vaardigheiden – cruciaal voor zakelijk succes en concurrentievoordeel.
Contact

SGS Belgium NV

 • SGS House - Noorderlaan 87 (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750)
  Antwerpen, 2030
  België
 • t   +32 3 545 44 00
 • f   +32 3 545 44 99
 • e   Stuur ons een e-mail

e-abonnementen

Registreer u voor SGS-publicaties en newsletters uit uw regio en van over de hele wereld.
BLIJF OP DE HOOGTE.MELD U AAN

Vestigingen

Zoek de wereldwijde vestigingen en laboratoria van SGS op met behulp van onze vestigingslocatorkaart.Belgium map
Vestigingen En Locaties