Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Om de wolkwaliteit en -kwantiteit te controleren bij partijen gekamde wol en lont, voorziet SGS kopers van testrapporten en certificaten volgens de IWTO-normen van de internationale wol- en textielorganisatie.

Van woltests wordt vaak het volgende verlangd:

  • Conditie (vochtgehalte)  
  • Vezeldiameter (diameter van de wol)  
  • Vezellengte  
  • Achtergebleven resten van dichloormethaan-oplosbaar materiaal, vetten, nonylfenol-ethoxylaat (NPEO)-wasmiddelen e.d.  
  • Lontgewicht/-dichtheid  
  • Lontsamenstelling (blends)  
  • Lontkwaliteit (neps, donkere vezels, kernvezels, plantaardig materiaal)

Wij kunnen ook wolmetingen uitvoeren voor eigenschappen als kleur, effenheid en vezelsterkte. Ook bieden we gespecialiseerde tests om te beoordelen of ongesponnen wol- en polyester-wollont aan de daarvoor geldende normen voldoet.

Onafhankelijke tests zijn in deze bedrijfstak niet erg gebruikelijk – voornamelijk doordat monsters het best tijdens de gehele productie genomen en getest kunnen worden, waardoor uitgebreid onafhankelijk toezicht noodzakelijk is – maar worden in bepaalde landen (b.v. Iran) wel vereist.

Hebt u onafhankelijke monsterafname en tests van kam- en lontwol nodig, neemt dan vandaag nog contact op met SGS.