Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

SAS (Service Allérgie Suisse), een bedrijf dat zich specialiseert in de preventie van en informatie op het gebied van allergenen, asthma en de huid, heeft de AHA-norm (Allergie, Huid, Asthma) ontwikkeld. Deze norm bepaalt systeem-, proces- en product gerelateerde eisen voor de fabrikage van goederen die met een SAS-kwaliteitslabel geïdentificeerd worden.

SGS biedt uitgebreide, mondiaal erkende allergeenmanagement systeem-certificering, die u assisteert bij de naleving van dit belangrijke allergeenmanagementprogramma.

SGS is toonaangevend in het testen van allergenen in voedsel en in de risicobeoordeling van allergenen. Met een SGS-Allergiemanagementsysteem (AHA)-certificering geeft u aan dat u zich inzet om aan de wettelijke eisen en klantenbehoeften met betrekking tot allergeen management te voldoen. Tijdens het certificeringsproces leert u hoe u correct allergeenmanagement kunt communiceren door het duidelijk labelen van klachten, zodat consumenten meer vertrouwen in uw product krijgen. Uw grotere kennis van de branchenorm als resultaat van dit proces kan via een paar extra stappen eenvoudig worden gecombineerd met andere voedselveiligheid- en kwaliteitsaudits.

De AHA-norm voorziet in drie basis productcategoriën, die zijn gebaseerd op het allergeenniveau van uw product of het potentiële risico tot blootstelling aan allergenen tijdens het productieproces. De AHA-norm definiëert de minimale eisen van het allergeenmanagementsysteem waaraan u aanwijsbaar dient te voldoen zodat de goederen kunnen worden voorzien van een SAS-kwaliteitslabel.

Een conformiteitsbeoordeling kan eenvoudigweg worden gecombineerd met de vereisten van de AHA-norm door een bestaande voedselveiligheids- en kwaliteitsaudit door middel van een paar extra stappen. Uitstekend getrainde en goedgeïnformeerde SGS-auditors zullen met u samenwerken om ervoor te zorgen dat uw organisatie aan de eisen van de AHA-norm voldoet door:

  • Te verifiëren dat uw producten zodanig worden geïdentificeerd en gehanteerd dat besmetting door niet conformerende producten wordt voorkomen.
  • Voor volledig gedocumenteerde achterhaalbaarheid van uw producten te zorgen
  • Het implementeren van wettelijk vereiste training en zelfcontrole op uw locatie.
  • Auditortoegang tot uw fabriek, magazijn en documentatie te garanderen.

Neem contact op met SGS om te ervaren hoe u uw rechtzaakrisico kunt verminderen en uw inzet met betrekking tot effectief allergeenmanagement kunt aantonen door middel van een Allergeenmanagementsysteem (AHA)-certificering.