Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Auditeer de niet-GMO-toeleveringsketen met SGS en controleer de bestaande kwaliteitsbeheersystemen vanaf het allereerste zaad tot op de markt.

De verkoop van voedsel en of voeder dat niet genetisch is gemanipuleerd (niet-GMO) legt de bewijslast bij de gehele productieketen. Met onze standaard voor niet-GMO-toeleveringsketens kunnen alle organisaties, ongeacht hun soort of grootte, traceerbare niet-GMO-producten leveren. De omvang van de certificering kan van één enkel punt in de toeleveringsketen uitgebreid worden tot meerdere punten of zelfs het gehele productieproces.

Wat valt onder de certificeringsstandaard?

Van het zaad, het groeistadium en de oogst, via het transport, de verzameling, opslag en verwerking tot aan het marktkanaal bieden we onafhankelijke certificering van de kwaliteitsbeheersystemen. Tot de certificering behoort ook de controle van wettelijke vereisten in verband met de etikettering en traceerbaarheid van GMO's.

Op basis van EU-regelgeving in verband met niet-GMO, met inbegrip van Richtlijn 2001/18/EC en de reguleringen 1829/2003 en 1830/2003, kan onze standaard toegepast worden op alle processen binnen de gehele productieketen:

  • Zaadlevering
  • Landbouw
  • Handel
  • Verwerking

Net als op dienstverlening aan de toeleveringsketen:

  • Opslag
  • Transport
  • Monstername en analyse

Organisaties die een certificering verkrijgen, worden jaarlijks onderworpen aan audits ter inspectie om te verzekeren dat ze blijvend conform opereren.

Niet-GMO-certificering van de toeleveringsketen is geen vervanging van conformiteit met nationale en internationale reguleringen.

Non Amazon Biome toeleveringsketen

De vraag naar landbouwproducten heeft geleid tot een buitensporige ontbossing in het Amazonegebied, waardoor de emissies van kooldioxide zijn gestegen en de biodiversiteit nadelig beïnvloed werd. Daardoor kwamen bepaalde organisaties in 2006 overeen geen handel met sojabonen te drijven die geproduceerd zijn in het Braziliaanse Amazonegebied. Deze overeenkomst wordt sindsdien ieder jaar vernieuwd. Onze certificering Non Amazone Biome toeleveringsketen stelt zeker dat de betreffende sojabonen niet afkomstig zijn uit het Amazonegebied. Organisaties die handel drijven met sojabonen uit Brazilië kunnen nu de legitimiteit ervan controleren.

Non Amazone Biome-certificering van de toeleveringsketen is geen vervanging van conformiteit met nationale en internationale reguleringen.

Certificeer niet-GMO-producten met SGS. Neem vandaag nog contact met ons en ontdek hoe wij uw onderneming kunnen ondersteunen.