Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

De SGS-analyses van veevoer bevorderen de gezondheid van de dieren zelf en garanderen dat leveranciers, fabrikanten en gebruikers van veevoer voldoen aan de nationale en internationale regelgeving.

Als u betrokken bent bij de leveringsketen voor voer voor de aquacultuur, pluimvee, varkens en vee, wilt u er zeker van zijn dat het voer de juiste voedingsstoffen bevat en in de juiste hoeveelheden. Daarnaast is het van cruciaal belang dat de in het voer aanwezige mycotoxinen, diergeneesmiddelen, pesticiden en andere chemische contaminanten de wettelijke limiet niet overschrijden.

Dieren die voedselarm voer krijgen of voer met een hoog mycotoxinegehalte, groeien niet goed en produceren minder melk en eieren. Deze dieren lopen ook een hoger risico om ziek te worden en zelfs dood te gaan, een gegeven dat overigens ook geldt bij een te grote hoeveelheid pesticiden en chemische contaminanten.

Wanneer er te weinig diergeneesmiddelen worden gebruikt, zijn ze niet effectief. Als er echter te veel worden gebruikt, is het niveau in melk, eieren en ander voedsel te hoog voor menselijke consumptie. Consumenten willen erop kunnen vertrouwen dat al het voedsel de relevante contaminatieanalyses heeft doorstaan.

Onze geaccrediteerde laboratoria zijn zeer toegankelijk en bedienen een groot aantal bedrijven die zich bezighouden met voer voor vee, de aquacultuur en landbouw. Dankzij de uitgebreide keurings-, analyse- en testdiensten van SGS weet u zeker dat uw bedrijf de gezondheid van mens en dier niet in gevaar brengt. Dit houdt tegelijkertijd in dat u met onze diensten het risico op niet-naleving, negatieve publiciteit en rechtszaken tot een minimum beperkt.

Neem contact op met SGS en ontdek de voordelen van onze analyses voor voer voor vee en de aquacultuur.