Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Met de inventarisatie- en consultancydiensten voor bosaanbouw van SGS minimaliseert u de risico's die gepaard gaan met bestaande en geplande bosinventarisaties.

We evalueren zowel de economische als milieukundigeimplicaties van uw bosbebouwingsprojecten en werken in verschillende regio's en onder specifieke bodem-, water- en weersomstandigheden.

Wij bieden complete, onafhankelijke beoordelingen van inventarissen met betrekking tot in ontwikkeling zijnde en bestaande aanplantingen, zodat u een goede vertrouwensrelatie kunt opbouwen met de bedrijfstak en de investeerders. Onze bosbouwinventarisatiebepaalt precies wat nu beschikbaar is, en beoordeelt de vooruitzichten voor toekomstige exploitatie. Wij kunnen ook een beoordeling uitvoeren van het potentieel voor vaste biobrandstoffen van uw bossen.

Aan de hand van onze bosbouwinventarisatie kunt u een strategie opstellen voor het technisch beheer van uw bos(sen), de financiële gevolgen van verschillende handelingen inschatten en besluiten of u een investering nodig hebt. Een van onze typische bosinventarisaties omvat:

 • Beschrijving van locatie, toegangswegen, omgeving, aangrenzende beplanting
 • Oppervlakteverificatie
 • Beschrijving van milieubeperkingen, bescherming van de planten, socio-economische omstandigheden
 • Monsterneming van de stock aan woudbomen, plus aantallen, groei en volumes
 • Zichtbare gezondheid van de aanplanting
 • Beschrijving van mogelijkheden tot vernieuwing
 • Aan oogst gerelateerde beoordelingen
 • Rapportage met foto's en in kaart brengen met satellietfoto's

Advies

Als u geen toegang hebt tot onderzoeksmiddelen en updates van huidige technologieën, trends en apparatuur, dan kunnen wij u helpen met onze bosaanplanting-consultancydiensten. Wij kunnen u laten zien hoe u deze informatie kunt verkrijgen, u helpen bij het verbeteren van uw bestaande praktijken en bij het verbeteren van de efficiency en het rendement.

Onder onze consultancydiensten voor bosbouw vallen:

 • Toepassing van landbouwkundige bosbouwtechnologie
 • Exploitatie
 • Bemesting
 • Goede bosbouwpraktijken en oogst
 • Bescherming tegen plagen en controle van ongewenste gewassoorten
 • Herbebossing
 • Opnieuw beplanten
 • Bodembeheer
 • Uitdunnen

Neem nu contact op met SGS voor meer informatie over hoe u met onze bosbouwinventarisatie- en consultancydiensten uw risico's kunt minimaliseren door de economische en milieukundige gevolgen van uw aanplantingsplannen te evalueren.