Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

National forestry control van SGS – ter verbetering van doorzichtigheid en aansprakelijkheid in de bosbouw.

Nu er in de EU en de VS nieuwe wetgeving op de handel in hout van kracht wordt, is het meer dan ooit van belang dat de transparantie en verantwoordelijkheden in de bosbouwsector verbeterd worden.

Door illegale houtkap lopen overheden miljarden dollars in belastingopbrengsten mis en wordt massale milieuschade aangericht. De aan deze houtkap gerelateerde corruptie ondermijnt de naleving van de wet, ontmoedigt legale investeringen en belemmert de ontwikkeling.

SGS is van mening dat een verbetering van het beheer en de verificatie van de informatie over bossen op lange termijn een bijdrage kan leveren aan beter bestuur in de bosbouwsector. National Forestry Control biedt innovatieve oplossingen om de traceerbaarheid en verantwoordingsplicht te verbeteren, om erkende goede werkmethodes (best practice) te cultiveren en managementniveaus te verhogen.

Effectief bosbeheer

Het aanpakken van de illegale houtkap en de bevordering van duurzaam bosbeheer waarbij de ontwikkeling in bestuur, het concurrentievermogen en de transparantie gestimuleerd worden, is een grote uitdaging.

SGS is van mening dat effectieve bewaking een aantal belangrijke voordelen oplevert:

 • Optimalisatie en correcte heffing van overheidsinkomsten
 • Nationale capaciteitsontwikkeling
 • Naleving, bevordering en facilitering van handelsregels
 • Behoud van natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen
 • Bijdrage aan sociaal-economische ontwikkeling
 • Consolidatie van informatie over de bosbouwsector

Onze doelstellingen zijn:

 • efficiënt toezicht te houden op houtaanvoer en bijbehorende financiële stromen
 • het garanderen van de legaliteit van geëxporteerd of lokaal gedistribueerd hout
 • ondersteuning van bosbeheer en handhavingsinstanties
 • het verhogen van managementnormen naar een internationaal erkend niveau.

Hoe gaat dit in zijn werk?

National Forestry Control bestaat uit het opzetten en exploiteren van een nationaal traceerbaarheidssysteem voor hout om zo toezicht te kunnen houden op de houtaanvoer vanuit de bossen naar lokale en exportmarkten. De traceerbaarheid van gekapt hout maakt verificatie in de supply chain mogelijk. Dit is momenteel een van de vereiste elementen voor de implementatie van het Legality Assurance System (LAS) in het kader van de FLEGT Voluntary Partnership Agreements die ondertekend zijn door de EU en overheden van producerende landen.

National Forestry Control houdt potentieel een combinatie van de volgende activiteiten in:

 • Assistentie bij de ontwikkeling en configuratie van een platform voor de traceerbaarheid van hout
 • Introductie van streepjescodes en handscanners en -apparaten
 • Capaciteitsontwikkeling van het nationale bosbeheer en particuliere bedrijven
 • Uitvoering van documentaire en fysieke verificaties ten behoeve van datavergelijking
 • Het opzetten van controlepunten op wegen en rivieren, aan grenzen en in havens.
 • Exportcontrole van boomstammen en houtproducten
 • Veiligstellen van de berekening en heffing van overheidsbelastingen uit de bosbouw.

Om een dergelijk systeem te implementeren, kunnen we een agentschap opzetten dat onafhankelijk van de overheid opereert en contact onderhoudt en samenwerkt met de relevante overheidsinstanties en belangrijke belanghebbenden. Dit bureau genereert en levert verificatierapporten en verklaringen die gebaseerd zijn op een combinatie van tracking van stammen en houtproducten, datamonitoring en verificatie van de legaliteit van transacties.

Onder een technisch assistentiemandaat assisteren wij de bosbeheerinstanties met de ontwikkeling van de bovenstaande activiteiten.

Sinds 1995 hebben wij diverse succesvolle nationale en regionale controle- en verificatieprojecten voor de bosbouw in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Rusland uitgevoerd. SGS implementeert op dit moment nationale bosbouw controlesystemen in Liberia, de Democratische Republiek Congo, Kameroen en de Republiek Congo.

Onze diensten zijn gebaseerd op krachtige informatie en de meest geavanceerde traceerbaarheidstechnologie. Wij maken gebruik van een uitgebreid systeem dat elke fase van de toeleveringsketen vanaf het bos tot de uiteindelijke markt afdekt door controle van documentatie, fysieke inspecties en audits die de wetsnaleving toetsen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de voordelen van National Forestry Control van SGS.