Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

SGS kan u helpen te voldoen aan de wettelijke doelstelling voor het verlagen van CO2-uitstoot.

Bel ons vandaag nog voor meer informatie over hoe u met onze service voor radiokoolstofdatering nauwkeurig kunt bepalen welk deel van uw broeikasgassenemissie koolstofneutraal is en zo ook het beheer van uw CO2-voetafdruk kunt verbeteren.

Een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot komt van de verbranding van biomassa (biologisch materiaal dat bestaat uit koolstof, waterstof en zuurstof). Het verbranden van biomassa leidt tot emissies die beschouwd worden als CO2-neutraal, omdat de koolstof gegenereerd wordt door de natuurlijke koolstofcyclus. Onder het huidige Protocol van Kyoto en een aantal broeikasgassenemissieprogramma's kan het gebruik van biomassa en bijproducten van biomassa gezien worden als het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen.

Door onderscheid te maken tussen biogene en fossiele koolstofdioxide, kan uw bedrijf de effectieve uitstoot van broeikasgassen kwantificeren en de credits verkrijgen die nodig zijn voor het verminderen van uw CO2-voetafdruk. Als u een lagere emissie kunt rapporteren, kunt u potentieel ook profiteren van de overschotten waarmee handel is toegestaan.

Met behulp van radiokoolstofdatering kunnen onze deskundige technici u een nauwkeurige uitsplitsing bieden welk deel van uw uitstoot biogeen is. De methode is snel, betrouwbaar en kostenefficiënt. Hierdoor zijn arbeidsintensieve, dure en gevaarlijke tests van fysieke eigenschappen van gemengde brandstoffen en andere meettechnieken die doorlopend gecontroleerd moeten worden, niet meer nodig. Ons team neemt monsters op locatie met behulp van de nieuwste apparatuur. De resultaten worden geanalyseerd in een geaccrediteerd laboratorium met uitgebreide ervaring in radiokoolstofdatering.

Laat ons uw milieuprestaties controleren terwijl u zich richt op uw kernactiviteiten. Bel ons vandaag nog voor een snelle en duurzame oplossing voor de toekomst.