Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Het doel van deze training is om deelnemers de kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor de succesvolle implementatie van een managementsysteem voor een duurzaam evenement (SEMS) volgens ISO 20121.

De ISO 20121-norm definieert de specificatie voor een duurzaam managementsysteem voor evenementmanagementcertificering.

Na voltooiing van deze cursus kunt u:

  • Herkennen hoe een SEMS wordt geïmplementeerd en verbeterd
  • Sleutelissues identificeren tijdens diverse stadia in de evenementmangementscyclus.
  • Alle relevante belanghebbenden bij het SEMS betrekken
  • Een toeleveringsketenbeoordeling en beheersmethodes definiëren

Deze tweedaagse training is gebaseerd op casestudy-materiaal en praktische oefeningen.
N.B.: U dient voorafgaande kennis van ISO 20121 en inzicht in duurzaamheidsissues te hebben.

Neem contact op met uw SGS-deskundige voor meer informatie over de voordelen van een SGS ISO 20121 implementatietraining.