Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

De training is bedoeld om deelnemers de kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor een effectieve audit van een managementsysteem voor duurzame evenementen (SEMS) in overeenstemming met de ISO 20121-norm.

Gebruik van de ISO 20121-norm zal duurzame beheerspraktijken voor evenementorganisatie, evenementlocaties en toeleveringsketens voor evenementen verbeteren.

Na voltooiing van deze cursus kunt u:

  • Omschrijven wat de verantwoordelijkheden van een interne auditor zijn en welke rol een interne audit vervult bij het onderhouden en verbeteren van SEMS-systemen in overeenstemming met ISO 20121
  • Doel en structuur van ISO 20121 toelichten
  • Een plan voor een interne audit opstellen, audit-informatie verzamelen via observatie, interviews en steekproefsgewijs documenten en dossiers kunnen natrekken
  • Feitelijke verslagen schrijven die tot verdere verbetering van de doelmatigheid van het SEMS kunnen bijdragen
  • Suggesties aandragen voor het controleren van de effectiviteit van corrigerende maatregelen

De training bestaat uit presentaties, workshops en rollenspeloefeningen.

N.B.: U dient over voorafgaande kennis van ISO 20121 te beschikken en inzicht te hebben in duurzaamheidsissues voordat u deelneemt aan deze training.

Neem contact op met SGS voor meer informatie over de voordelen van een SGS ISO 20121 interne audittraining.