Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

BAP-certificeringsaudits (BAP bieden uw organisatie de mogelijkheid te laten zien dat u er alles aan doet om veilig en duurzaam verkregen vis- en schelpdierproducten te leveren.

SGS is een erkende certificeringsinstantie voor de GAA BAP-certificering.

De Global Aquaculture Alliance (GAA) heeft de BAP-ontwikkeld, een vrijwillig certificeringsprogramma voor aquacultuurfaciliteiten met normen voor een milieuvriendelijk produceren, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dierenwelzijn, voedselveiligheid en traceerbaarheid. Met een Bap-certificaat kunnen aquacultuurbedrijven, vis- en schelpdierkwekerijen, verwerkingsfabriek en visvoerbedrijven alle betrokkenen in deze industrie, de consument incluis, de zekerheid bieden dat hun producten worden gekweekt en verwerkt volgens de beste in deze industrie geldende praktijken. SGS kan uw bedrijf toetsen aan de BAP-normen en zo aantonen of u hier al of niet aan voldoet, eventuele tekortkomingen aan het licht brengen en aanbevelingen doen hoe deze te verhelpen.

De belangrijkste elementen van een BAP-certificatie-audit zijn:

Milieu

 • Sediment- en waterkwaliteit
 • Conservering van vismeel en visolie
 • Controle op ontsnappingen en gebruik van Genetically Modified Organisms (GMO')
 • Interactie met roofdieren en ander wild
 • Opslag en afvoer van kwekerijvoorraden

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 • Eigendomsrechten en naleving van regelgeving
 • Betrokkenheid bij de gemeenschap
 • Veiligheid van werknemers
 • Werknemersverhoudingen

Dierenwelzijn

 • Gezondheid en welzijn
 • Bioveiligheid en omgang met ziekten

Voedselveiligheid

 • Omgang met resten en verontreinigende stoffen
 • Oogst en transport
 • Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)

Traceerbaarheid

 • Administratieve verplichtingen

Waarom een BAP-certificering?

Succesvolle deelnemers aan het BAP-programma krijgen het 'Best Aquaculture Practices Certification'-keurmerk toegekend dat zij mogen gebruiken op verpakkingen en reclamematerialen, om de consument zo kenbaar te maken dat u veilig en duurzaam gewonnen en geproduceerd zeebanket serieus neemt. De BAP Seafood Processing Plant Standard wordt tevens getoetst aan het Global Food Safety Initiative (GFSI). Voor u betekent dit dat u na een met succes doorlopen BAP-programma nu één audit zowel het BAP-certificaat als als het GFSI-keurmerk ontvangt.

Waarom zou u voor een BAP-certificeringsaudit door SGS kiezen?

SGS is in staat deze audit volgens de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidscriteria uit te voeren. Dankzij ons netwerk van voedseltestlaboratoria zijn wij in staat snel en efficiënt alle water- en vis- en schelpdiermonsters te onderzoeken en te testen die nodig zijn om te kunnen vaststellen of u aan de BAP-criteria voldoet. Als erkend BAP Certification Body (CB) ratificeren wij en de BAP Management Group uw naleving van de BAP-normen.

Ontdek zelf hoe ook uw organisatie haar voordeel kan doen met een via een audit volgens de BAP-vereisten verkregen certificering van uw vis- en schelpdierproducten. Neem voor de juiste oplossing binnen uw vakgebied en uw regio contact op met uw plaatselijke SGS-vestiging.