Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Radioactiviteitstest voor levensmiddelen van SGS - uw garantie dat levensmiddelen en ingrediënten daarvoor veilig gegeten kunnen worden en de limieten voor radionucliden niet overschrijden.

Rampen met kerncentrales, zoals in Fukushima in 2011 en Tsjernobyl in 1986, hebben de ongerustheid bij overheden, in de industrie en bij de consument over de risico's van stralingsbesmetting voor levensmiddelen en drinkwater alleen maar vergroot. Onze geavanceerde radionuclidetestlaboratoria zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025 en kunnen u helpen bij het vaststellen en meten van mogelijke radioactieve besmetting van uw producten.

Hoe komen radioactieve isotopen in de voedselketen terecht?

Levensmiddelen en voedingsproducten kunnen in principe op drie manieren besmet raken:

  • Oppervlakteverontreiniging - radioactieve deeltjes slaan neer op gewassen die vervolgens door mensen of dieren geconsumeerd worden
  • Bodemverontreiniging - planten en gassen kunnen besmette grond en grondwater in hun stofwisseling opnemen
  • Waterverontreiniging - radioactieve deeltjes in besmet water kunnen in zee- of zoet water terechtkomen

Onze testdiensten bieden u de zekerheid dat uw producten veilig zijn voor mensen en beperken zo het risico van aansprakelijkheidsclaims.

Welke radioactieve elementen kunnen gemeten worden?

Alle radioactieve elementen zijn meetbaar en wij kunnen straling meten met instrumenten als geigertellers, gammaspectrometers, vloeistofscintillatie of proportionele tellers.

Waarom SGS?

Onze nationale en internationale deskundigheid met het testen van voedselveiligheid geven u de zekerheid dat u voldoet aan alle regels en voorschriften betreffende de radioactiviteit van voedingsmiddelen.

Maak consumenten, leveranciers en andere belanghebbenden met de radioactiviteitstests van SGS duidelijk dat u serieus werk maakt van de veiligheid van uw producten.