Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

De standaard analyses voor etiketten door SGS – waaronder kiemanalyses en TZ (tetrazolium)-testen – laten zien dat uw etiketten in overeenstemming zijn met nationale en internationale regelgeving en normen. Dit beperkt niet alleen gezondheidsrisico's maar zorgt er ook voor dat uw marktreputatie versterkt wordt.

Op lokaal niveau hebben wij de voordelen van een internationale organisatie bij de uitvoering van een groot aantal analyses op verschillende soorten zaden. Onze standaard analyses omvatten:

mechanische zuiverheidstests

Hoewel wij deze test aan het betreffende gewas aanpassen, moet het zaad altijd verwerkt worden om een minimum aan onzuiverheden te bereiken. Wij rapporteren onkruidzaden, schadelijke onkruidzaden en andere gewaszaden om te helpen bij verbetering van de kwaliteit en verhoging van de waarde.

analyses naar schadelijk onkruid en zaden

Wij passen analyses aan het desbetreffende gewas aan, waarbij het zaad wordt verwerkt om een minimum aan onzuiverheden te bereiken. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit en waarde.

analyse zaadontkieming

Het onderzoeksprogramma naar kiemen wordt uitgevoerd in overeenstemming met heersende normen, waaronder de normen die door de 'Association of Official Seed Analysts (AOSA)' gepubliceerd zijn.

Veel van onze analyses van zaadkiemen zijn ook in overeenstemming met de regels van de "International Seed Testing Association (ISTA)" en de oranje en blauwe certificeringen (die betrekking hebben op de vereisten van het importerende land/bedrijf). We kunnen tevens de Canadese kiemmethode toepassen.

zand

Als aanvulling op onze analyses van kiemen voeren we zand bij analyses op zaden zoals maïs, sojabonen, groente, bonen, rijst, koolzaad en katoen. Hierbij profiteren we van een paar belangrijke eigenschappen van zand:

 • de neiging schimmelontwikkeling te onderdrukken
 • een gelijkmatige wateropname
 • vergemakkelijkt wortelgroei bij beschadiging
 • simuleert de omstandigheden van de voedingsbodem voor katoen

TZ-analyse

Deze test levert u buitengewoon snel resultaten wat betreft de levensvatbaarheid van zaad, vaak binnen twee dagen, en gaat uit van de activiteit van het zaad op celniveau.

Onze laboratoria doen het gesneden of hele zaadmonster in een kleurloze TZ-oplossing. Na een kort tijdsbestek onderzoeken we de monsters op vlekpatronen die veroorzaakt worden door respiratoire activiteit. De meest levensvatbare zaden krijgen een donkerrode tint, terwijl lichtroze duidt op verminderde levensvatbaarheid.

zoeken naar ongewenste graszaden (UGS)

Wij weten hoe waardevol nauwkeurige zuiverheids- en levensvatbaarheidstests op moeilijk te testen grassoorten zijn en concentreren onze inspanningen op het testen van de volgende grassen en vlinderbloemigen:

 • alfalfa/luzerne
 • zwenkdravik
 • rode klaver
 • raaigras
 • zoete klaver
 • rietzwenkgras
 • tarwegrassen
 • witte klaver

We onderzoeken eveneens inheemse grassen en kruiden, zoals bluesterngrasses, zonnehoed, gramagras, groen naaldgras, Indiaans gras, inheemse vlinderbloemigen, draaigras, Amerikaans tarwegras en wilde bloemen.

Neem direct contact op met SGS en zorg dat uw etikketten in overeenstemming zijn met regelgeving.