Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Bestrijdingsmiddelen kunnen de sleutel zijn van een duurzaam landbouwbedrijf, maar het gebruik kan controversieel zijn.

Het risico van bioaccumulatie, de vernietiging van de biologische diversiteit. vervuilingsproblemen en vraagstukken betreffende afvalverwerking en chemische afvoer, hebben geleid tot strengere controles en een algemene scepsis ten opzichte van pesticiden bij regelgevers en het publiek in het algemeen.

Pesticiden kunnen een waardevol hulpmiddel zijn in de moderne landbouw, maar kunnen ook de oorzaak zijn van waardevernietiging. Het gebruik van de juiste combinatie van chemische stoffen, op de juiste tijd, op de juiste manier, in overeenkomst met alle regels is niet eenvoudig. Onze specialisten helpen u desgewenst om de juiste pesticiden te kiezen, de optimale applicatiemethode evenals de juiste doses en tijdstippen van applicatie, om hun effectiviteit optimaal te doen zijn en hun schadelijke invloeden zo gering mogelijk.

SGS biedt een uitgebreide reeks diensten om degenen die pesticiden produceren, verhandelen en gebruiken te ondersteunen. Onder onze diensten vallen:

  • Veldproeven
  • GLP-residuonderzoeken
  • Onderzoeken naar afbraak in het milieu
  • Ecotoxicologieonderzoeken
  • Analytische scheikunde
  • Merkbescherming en handelsketenbeheer

Onze uitgebreide portefeuille van diensten is ontwikkeld om onze parters te helpen met effectief risicobeheer en naleving van de regelgeving te garanderen, van fabricage tot eindgebruik. Ontdek hoe wij u kunnen helpen.