Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Vanwege de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid behoren de chemische stoffen die in parfums en aroma's worden verwerkt tot de meest gereguleerde ter wereld.

De regels en normen waarmee fabrikanten en handelaren in deze branche te maken krijgen, lijkt op het eerste gezicht nogal afschrikwekkend, omdat er op de achtergrond ook regels voor voedingsmiddelen, vitaminen en in soms ook farmaceutica meespelen die bedrijfsprocessen in deze sfeer qua regelgeving bijzonder ingewikkeld kunnen maken. En met de globalisering van de handel is deze achtergrondwet- en regelgeving alleen maar complexer en gefragmenteerder geworden

Nieuwe vormen van regelgeving, zoals REACH em NICNAS, maken duidelijk hoeveel gegevens er zelfs aan eenvoudige handelstransacties al te pas kunnen komen. SGS loodst met zijn diensten iedereen die in deze branche actief is door dit labyrint van regels en normen heen en zorgt er zo voor dat producten aan alle geldende eisen voldoen. Met name op internationaal niveau kan de omgang met deze regels en normen bijzonder lastig zijn, doordat ze vaak sterk verschillen en erg gedetailleerd zijn. Waar ter wereld u ook zit, SGS kan u inzicht in de eisen van uw doelmarkten geven en ervoor zorgen dat uw product aan alle regels, normen en eisen voldoet.

Als alom erkende, goed ingevoerde en gerespecteerde merkpartner voor ondernemingen die in de parfum- en aromasector actief zijn bieden we een grote verscheidenheid van toeleveringsketenbewakings-, analyse en testdiensten om onze klanten te helpen hun risico's efficiënt te beheersen en in deze uitdagende omgeving commercieel actief te zijn. Kijk hoe we uw activiteiten kunnen ondersteunen.