Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Het waarborgen van betrouwbare chemische productieprocessen is van wezenlijk en blijvend belang voor het succes van uw onderneming.

SGS heeft een servicepakket ontwikkeld om ervoor te zorgen dat uw bedrijfslocatie goed wordt gecontroleerd om risico's voor uw productie te voorkomen. De meeste risico's zijn verbonden met de bodem, het grondwater en met de emissies.

Ons serviceaanbod omvat:

  • Geotechnical services
  • Analytical services
  • Monsterafname van bodem en sediment
  • Destillatiediensten
  • Emissiefactorberekening
  • Bodemverontreinigingsonderzoek

Het wereldwijde netwerk van specialisten geeft u de zekerheid dat uw chemische bedrijf draait zoals u dat wilt en dat uw productie geen gevaar loopt.