Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

5-S® is de eerste stap in totaal kwaliteitsbeheer (Total Quality Management of TQM).

5-S® staat voor: Structureren, Systematiseren, Schoonmaken, Standaardiseren & Self-Discipline (Zelfdiscipline). De 5-S® Lead auditortraining is bedoeld om u de vaardigheden en kennis bij te brengen die nodig zijn voor het uitvoeren van audits volgens het 5-S®-principe en het gebruik hiervan binnen organisaties om een cultuur van voortdurende verbetering te creëren, met behoud van de kwaliteitsbeheersomgeving.

Met behulp van een 5-S® audit biedt een organisatie het volgende:

  • Een uitstekende werkomgeving en een superieur systeem voor kwaliteitsbeheer
  • Systematisch personeelsmanagement
  • Een mentaliteit die voortdurende verbetering ondersteunt
  • De totstandkoming van een institutionele cultuur en een gestandaardiseerd systeem

Na voltooiing van deze training bezit u/kunt u:

  • Grondige kennis van het 5-S® audit- en certificeringsproces.
  • Voldoende kennis om een kritische 5-S® analyse uit te voeren
  • Een grondige kennis van het audit- en certificeringsproces volgens ISO 13485:2003
  • 5-S® in uw organisatie implementeren
  • De principes, processen en technieken die voor 5-S® worden gebruikt en hun belang in de werkomgeving beschrijven
  • De vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het plannen en uitvoeren van third party audits en rapportage hierover volgens de principes van 5-S®

Neem nu contact met ons op voor meer informatie over de SGS 5-S® Lead Auditor Training en hoe u en uw organisatie hiervan kunnen profiteren.