Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

SGS-projectmanagement planningsdiensten helpen u bij de bescherming van uw investering door rendabele en gecontroleerde planning van projectimplementatie, ondersteunt door een robuust betalingsschema als onderdeel van de begroting. Bel ons ervaren projectfinancieringsteam voor meer informatie.

Door onze uitstekende staat van dienst met betrekking tot de supervisie van grote publieke – of particuliere investeringen, zijn wij uw beste keus als u zich van het succes van uw projectmanagement wilt verzekeren. Ons wereldwijde netwerk van projectspecialisten heeft technische en economische expertise in een breed gamma van bedrijfstakken. Deze specialisten kunnen u gedurende alle stadia van uw productlevenscyclus van advies voorzien. We werken samen met uw projectpartners om:

  • De hoofddoelen en stadia benodigd voor succesvolle implementatie zonder vertragingen of kostenoverschrijdingen te definiëren
  • De mogelijke risico's die geassocieerd worden met het implementatieschema van het project te onderzoeken
  • Belangrijke stadia in de voltooiing en de veranderingen die nodig zijn als gevolg van onze risicobeoordeling te identificeren  
  • De implementatievolgorde, de status van de hoofdtaken en begrotings- en andere kwesties die de voltooiing zouden kunnen beïnvloeden te onderzoeken en te beoordelen op tijdsplanning en begroting  
  • Herstel- en verbeteringsmaatregelen ter voorkoming van projectvertragingen te bespreken en hierover aanbevelingen te doen

Als onafhankelijk consultant bieden we waardevolle projectondersteuning door het voorkomen van belangentegenstellingen tussen Engineering Procurement, Construction (EPC of technische inkoop voor de bouw), Engineering, Procurement, Construction Management (EPCM of technische inkoop voor bouwmanagement) partners, toeleveranciers of projectfinanciers.

Ons toegewijde projectmanagementteam zal gedurende uw gehele project begrijpelijk advies geven. Bel ons projectmanagementteam vandaag nog voor meer informatie.