Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Een onderzoek naar het planningsschema is een dienst die SGS-projectfinanciering biedt om de robuustheid van uw projectimplementatieplan te controleren.

Neem vandaag nog contact op met onze projectfinancieringsdeskundigen voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen.

Onafhankelijke consultants bieden deskundig advies zodat uw project succesvol, op tijd en binnen de begroting wordt voltooid. Wij kijken naar de adequaatheid van het door u voorgestelde implementatieschema, inclusief de juiste volgorde van taken en activiteiten Wij examineren uw tijdsschema om ervoor te zorgen dat de verwachte voltooiingstijden realistisch en haalbaar zijn. Als projectfinancieringsfirma zal ons advies uw investeringen beschermen tegen implementatievertragingen en kostenoverschrijdingen.

Door onze uitstekende staat van dienst bij het onderzoeken van grote investeringen onder een projectfinancieringsstructuur, zijn wij een goede keus als betrouwbare en onafhankelijke derde om het onderzoek van uw planningsschema uit te voeren.

Ons wereldwijde netwerk van projectspecialisten heeft technische en economische expertise in een groot aantal verschillende bedrijfstakken. Onze projectspecialisten zijn een betrouwbare bron van de laatste bedrijfstakinformatie. Ze begrijpen ook de implicaties die technische kwesties kunnen hebben en de risico's die samenhangen met veel projectfinancieringsstructuren, zoals bouwschema's en een kapitaalinvesteringsbegroting.

Onze beoordeling geeft u het advies dat een kritische basis vormt voor kredietcommisiebeoordelingen en documentatieonderhandelingen. Onze deskundige consultants zijn ook beschikbaar voor het opvolgen van technische kwesties totdat de financiële afsluiting heeft plaatsgevonden.

We werken met de sponsor van uw project samen om:

  • Advies te bieden tijdens belangrijke projectstadia
  • De mogelijke risico's die geassocieerd worden met het implementatieschema van het project te identificeren.
  • Een onderzoek te doen van het betalingsschema van de verschillende financieringsbronnen
  • Veranderingen te bekijken die nodig zijn als gevolg van onze risicobeoordeling.
  • Het realistische bereiken van belangrijke mijlpalen te verifiëren
  • Mogelijke barrières gedurende de startfase, de aanbiedingsfase en de commerciële bedrijfsfase van het project in te schatten
  • Herstelmaatregelen aan te bevelen om vertragingen te voorkomen

Als een onafhankelijke consultant bieden we waardevolle ondersteuning aan uw project door ervoor te zorgen dat er geen belangentegenstellingen zijn tussen Engineering Procurement, Construction (EPC of technische inkoop voor de bouw), Engineering, Procurement, Construction Management (EPCM of technische inkoop voor bouwmanagement) partners, toeleveranciers of projectfinancierders.

Neem vandaag nog contact op met ons ervaren financieringsteam voor meer informatie over de voordelen die ons onderzoek van het planningschema heeft voor uw project.