Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Uw mijnbouw-, landbouw- en industriële activiteten kunnen stof- en asneerslag veroorzaken.

De milieuteams van SGS nemen monsters van stofneerslag om het probleem te onderzoeken en samen met u plannen op te zetten om toekomstige neerslag te beperken. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij uw activiteiten kunnen reinigen.

Stof- en asmonitoring is een kosteneffectieve methode om de locaties te identificeren die eerst gecontroleerd moeten worden en afwijkingen te ontdekken die leiden tot te hoge stofemissies. Testen kunnen binnen een relatief korte periode uitgevoerd worden (bijvoorbeeld om de bron van een specifieke klacht te bepalen) maar lopen normaal gesproken een paar jaar. Veel mijnbouwactiviteiten gebruiken neerslag als belangrijke indicator voor de effectiviteit van stofbeheersystemen en gebruiken gedurende de levensduur van een mijn neerslagnetwerken, zelfs tot in de rehabilitatiefase.

Onze teams gebruiken een reeks veldmeettechnieken om de omvang van het probleem vast te stellen. Als de gemeten stofniveaus boven de wettelijke limieten liggen, ontwikkelen we samen met u de beste oplossingen voor uw bedrijf om de neerslagniveaus te verlagen.

SGS kan u helpen met het volgende:

  • Ontwerpen van een uitgebreid neerslagmonitoringsysteem
  • Implementeren van een systeem met de juiste apparatuur
  • Uitvoeren van de controle, inzetten van veldteams voor de collectie en vervanging van monsters
  • Uitvoeren van analyses en het aanleveren van periodieke rapporten
  • Helpen bij de accreditatie van uw systeem of het beheren van een geaccrediteerde monitoringdienst in uw naam

Als wind en regen factoren zijn die bijdragen aan de stofneerslag op bepaalde plaatsen, bekijken we de klimaatomstandigheden die van invloed kunnen zijn op toekomstige stofneerslagpatronen. Zo kunnen we een uitgebreid saneringsplan opstellen waarin rekening gehouden wordt met alle factoren voor de toekomstige werking van uw bedrijf.

We kunnen ook een risicobeoordeling uitvoeren waarin rekening gehouden wordt met andere gezondheids- en veiligheidsaspecten die u wellicht wilt aanpakken. We kunnen de stofneerslag bijvoorbeeld onderzoeken op gevaren zoals straling wanneer dit van toepassing is voor uw locatie.

Ons gekwalificeerd team kan u helpen dure en gevaarlijke stofneerslag te voorkomen. Bel ze vandaag nog om met ons samen te werken aan innovatieve oplossingen voor uw bedrijf.