Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Voldoe aan uw verplichtingen volgens het EU emissiehandel systeem (ETS) voor de luchtvaart met SGS. Lees meer over onze verificatiediensten die speciaal ontwikkeld zijn voor de luchtvaartsector.

Vanaf 2012 is de luchtvaartsector opgenomen in het EU emissiehandel systeem (ETS). Als u vluchten uitvoert van, naar en binnen Europa, moet u voldoen aan wettelijke eisen van de EU-lidstaat waartoe u behoort.

Het voldoen aan deze eisen betekent gebruikmaken van een goedgekeurde methode voor het controleren van uw ton-kilometer- en CO2-uitstoot en het indienen van een geverifieerd rapport met uw gegevens.

Er worden gratis toelagen toegewezen, maar alleen als u de juiste basisgegevens hebt ingediend. Als u zich niet aan deze eisen houdt, kan u dat duur komen te staan, omdat iedere ton CO2 die wordt uitgestoten boven de gratis toelage jaarlijkse gekocht moet worden.

SGS wordt erkend als wereldleider op het gebied van de verificatie van de uitstoot van broeikasgassen. We werken aan honderden emissiereductieprojecten en broeikasgasonderzoeken per jaar, omvattend meer dan 450 installaties in de EU. Met onze ervaring bevinden we ons in een unieke positie om u te helpen bij de verificatie van uw ton-kilometer- en CO2-emissierapporten.

We hebben ook ervaring in het werken met luchtvaartoperators en we zijn lid van de International Air Transport Association (IATA). We hebben actief deelgenomen aan werkgroepen over de opname van de luchtvaart in de EU ETS die georganiseerd werden door de EU-commissie, het European Accreditation Forum (EA) en de International Emissions Trading Association (IETA).

We hebben een gedeelde verificatiedienst - met een initiële conformiteitsbeoordeling in het ene jaar en een definitieve gegevensverificatie in het volgende jaar voor de rapportagedeadlines. Op deze manier controleert u uw interne systemen vroegtijdig en wordt u geattendeerd op verbeteringsgebieden. Met behulp van de gegevens kunt u capaciteitsproblemen aanpakken en het risico op het niet toegewezen krijgen van gratis quota verkleinen.

Met meer dan 200 ervaren onderzoekers van broeikasgassen wereldwijd kunnen wij een verificatieteam opstellen dat past bij uw wensen, inclusief lokale onderzoeken over de hele wereld die het hoogste serviceniveau bieden en de reiskosten laag houden.

Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie over EU ETS-controles voor de luchtvaart.