Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Analyse en controle van kwik kan uw bedrijf winst opleveren via verbeterde productkwaliteit, minder kwikuitstoot en effectieve corrosiecontrole.

SGS biedt specialistische diensten voor de olie- en gasindustrie voor het nauwkeurig detecteren en analyseren van kwik.

De gevaren van kwik in de olie- en gasindustrie

Kwik vormt een groot gevaar als het amalganen vormt met metalen, in het bijzonder aluminium, wat kan leiden tot een omstandigheid die bekend staat als Liquid Metal Embrittlement (LME), die kan leiden tot verschillende rampzalige problemen in grote fabrieken. Kwik kan schade toebrengen aan lasnaden in pijpleidingen, cryogene componenten, aluminium warmtewisselaars en hydrogenatiekatalysators. Daarnaast is kwik een gevaar voor het milieu en de gezondheid. Defecten van deze onderdelen kunnen leiden tot stilvallen van de fabriek, met ernstige economische gevolgen, of, in extreme gevallen, het niet kunnen inperken of een volledige sluiting van de fabriek.

Noodherstel is altijd duur en brengt de fabrieksoperator economische schade toe. SGS biedt controlediensten voor fabrieken die speciale risico's lopen.

Vanuit commercieel oogpunt worden producten met een hogere hoeveelheid kwik gezien als van slechtere kwaliteit, waarvoor men minder wil betalen en die op sommige markten zelfs verboden zijn.

De voordelen van kwikdetectie en -controle

Het controleren en verlagen van de aanwezigheid van kwik heeft veel belangrijke voordelen. Het risico voor apparatuur wordt geminimaliseerd, waardoor er minder uitvaltijd aan het proces is en het risico beperkt wordt tot handelbare niveaus. Een lagere kwikhoeveelheid helpt bij het behoud van middelenintegriteit en productkwaliteit, wat leidt tot minder onderhoudskosten. Kwikdetectie heeft ook gezondheids- en veiligheidsvoordelen. De arbeidsgezondheidsrisico's voor uw personeel en de invloed van emissies op het milieu worden verlaagd.

Ons diensten voor de detectie van kwik

Advies

 • Vaststellen nvan de hoeveelheid kwik in koolwaterstofmonsters
 • Voltooien van kwikonderzoeken op locatie
 • Identificeren van gebieden met mogelijke kwikverontreiniging
 • Gebieden van kwikverlies
 • Controle van efficiëntie van kwikverwijderingseenheden
 • Optimalisatie up-time van processen
 • Analyse van alle soorten milieumonsters
 • Vaststellen van kwik in verkregen water
 • RoHS-analyse
 • Verificatie en testen door derde partij
 • Ontwikkelen van kwikcontroleprogramma's

Laboratoriumanalyse

SGS kan labanalyses uitvoeren van verschillende monstertypes, inclusief aardgas, LPG, LNG, nafta, condensaat en aardolie.

Bureau- en veldanalyses

Een basislijnonderzoek levert kennis op van de bestaande kwikhoeveelheden op kritieke punten in uw proces en toont potentiële gebieden van door kwik veroorzaakte corrosie, arbeidsgezondheidsproblemen en mogelijke kwikontsnapping in het milieu aan. We kunnen u vervolgens adviseren over de meest passende herstelacties, waardoor uw proces efficiënt blijft lopen en u maximale waarde uit uw producten kunt halen en voortdurende technische ondersteuning kunt bieden aan operators.

Waarom SGS?


Onze specialistische analisten in Europa en het Verre Oosten hebben meer dan 20 jaar ervaring in kwikmeting en kwikanalyse. Aan de hand van instrumentatie van topklasse kunnen wij helpen bij iedere toepassing die u hebt, zowel op locatie als daarbuiten.

Ontdek hoe onze kwikdetectie-experten u van dienst kunnen zijn.