Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

De kwaliteit van uw omgevingslucht kan van invloed zijn op de gezondheid van uw medewerkers en uw winstgevendheid. Om zeker te stellen dat u in een zuivere, veilige omgeving werkt neemt u contact op met SGS voor kwaliteitscontrole van de omgevingslucht en een beoordelingsplan.

De luchtkwaliteit in uw werkomgeving – de omgevingslucht – kan van invloed zijn op meer dan alleen de gezondheid van uw werknemers. Een verontreinigde omgeving kan uw concurrentiepositie aantasten en het image van uw onderneming beschadigen. Luchtverontreiniging kan plaatselijke ecosystemen en biodiversiteit vernietigen en een milieubelasting op de lange termijn betekenen. Verontreinigde lucht kan schade aan bouwmaterialen veroorzaken, gezonde bossen decimeren en oogstopbrengsten verminderen.

Wij kunnen u helpen blootstelling aan giftige substanties te vermijden. Onze teams ageren wereldwijd, met behulp van de nieuwste technieken voor de analyse van omgevingslucht en emissiecontrole. Wij maken gebruik van een groot aantal gegevens, zowel persoonlijke gegevens afkomstig van individuele werknemers als systemen voor het onderzoek van de complete werkomgeving en meerdere fabriekslocaties. Onze computersimulaties helpen u de uitkomsten te interpreteren en zo het juiste actieplan vast te leggen.

De milieutechnische laboratoria van SGS zijn geaccrediteerd en gecertificeerd volgens de toepasselijke kwaliteitsnormen. Wij bewaken elke processtap – van monsterafname, analyse tot rapportage – omdat wij de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers net zo belangrijk vinden als u.

Onze testdiensten luchtkwaliteit omvatten:

  • Bewaking werkomgeving  
  • Persoonlijke afname luchtmonsters  
  • Verontreiniging stofdeeltjes
  • Vluchtige organische verbindingen 
  • Asbest, kunstmatige en minerale vezels en crystalline silica  
  • Gisten, schimmels en inhaleerbare microbiologische verontreinigingen
  • Geurmetingen
  • Constante luchtcontrolenetwerken

Om ervoor te zorgen dat u voldoet aan plaatselijke reguleringen en richtlijnen voor de kwaliteitscontrole van omgevingslucht kunnen we samen een controleprogramma ontwikkelen en implementeren. Vertrouw erop dat u uw teams een veilige werkomgeving biedt en in de toekomst een schoon milieu achterlaat – neem vandaag nog contact op met ons betrouwbare team.