Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Het beschermen van de gezondheid van uw werknemers is belangrijk voor hun persoonlijke veiligheid en voor uw bedrijfsimago en concurrentievoordeel.

Neem contact op met het team van SGS voor arbeids- en industriële hygiënediensten om uw werknemers en uw bedrijf te beschermen.

Het opvolgen van arbeidsregelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid gaat niet alleen om het aanbieden van helmen en beschermende kleding. Uw werkplek kan een risicobron zijn via blootstelling aan gassen en straling en door gevaren gerelateerd aan temperatuur, geluid en micropolluenten verontreiniging. Ons team voor milieudiensten kan u een volledig overzicht geven van de domeinen van arbeidsgezondheid en -veiligheid die u moet onderzoeken. Op basis van onze testresultaten bieden we u een duurzaam plan voor het aanpakken van eventuele problemen die op uw werkplek werden aangetroffen.

We gebruiken nationale normen voor het testen van een uitgebreide reeks verontreinigende stoffen, zoals:

  • Zure gassen
  • Ammoniak en zwavelzuur
  • Asbest en inhaleerbaar stof
  • Warmtespanning
  • Organische gassen en dampen
  • Verlichting (lichtintensiteit)
  • Geluidsoverlast

Bel voor een snelle analyse op locatie vandaag ons team en zorg dat uw werkplek schoner en veiliger is voor uw mensen.

Arbeids- en industriële hygiëne in België

In België is SGS door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend voor een aantal monsternames, metingen en analyses op het gebied van industriële hygiëne en professionele blootstelling. Een gedetailleerde lijst met de erkenningen toegewezen aan SGS in België is terug te vinden op de website van de FOD WASO.

Contacteer ons gerust voor meer informatie.