Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Voor de declaratie van bepaalde gevaarlijke stoffen en de promotie van milieuvriendelijke ingrediënten kunnen wij van SGS u advies geven over EU-reguleringen betreffende classificatie, etikettering en verpakking (CLP). Bel ons vandaag nog voor meer informatie.

Naleving van de EU CLP-verordening betekent dat u de juiste informatie bekend maakt over potentieel gevaarlijke chemische stoffen evenals milieuvriendelijke ingrediënten in uw producten. Bij steeds complexer wordende reguleringen bieden wij ondersteuning bij dit thema om ervoor te zorgen dat uw producten voldoen aan alle toepasselijke vereisten.

Dankzij vele jaren ervaring kunnen we bogen op grote deskundigheid met vraagstukken omtrent milieu- en personenveiligheid en de classificatie van stoffen in de juiste categorie. We waren actief bij de ontwikkeling van SDS en zijn toonaangevend op het gebied van de regulering van classificatie en etikettering voor de registratie, evaluatie, autorisering en indamming van chemische stoffen (REACH). Alle aanpassingen aan SDS volgens REACH en CLP worden bewaakt, zodat we u kunnen helpen steeds te voldoen aan de nieuwste vereisten.

Ons flexibele, modulair opgebouwde pakket kan aan uw behoeften aangepast worden, met inbegrip van de volgende diensten:

  • Audit van bestaande certificeringen om ervoor te zorgen dat stoffen voldoen aan de allernieuwste classificeringen
  • Opstellen van een nieuw of bestaand SDS-formulier om te voldoen aan de nieuwste wetgeving
  • Uitbreiding van SDS voor voorbereidingen en mengsels met de juiste REACH-informatie uit registratiedossiers 
  • Aanpassing van SDS aan de CLP-verordening voor stoffen en mengsels
  • Deskundige kennis in de overbrugging van ontbrekende gegevens zoals blootstellingslimieten tijdens het werk, toxicologische en ecotoxicologische gegevens
  • Complete naleving van de regelgeving via ons email-distributie-tool dat uw SDS verbindt met uw interne verwerkingssysteem
  • Wereldwijde toegang tot documentatie met behulp van onze internet hosting service

Gevaarlijke stoffen moeten gedeclareerd worden door gebruik te maken van de juiste etikettering. Wij zien erop toe dat uw huidige etikettering nauwkeurig is en dat uw verpakking voldoet aan de vereiste reguleringen.

Wij weten dat u milieubescherming net zo serieus neemt als wij. Neem vandaag nog contact op met ons ervaren team.