Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Als importeur van elektrische en elektronische producten in de Europese Unie moet u kunnen aantonen dat uw voorraad volgens de daarvoor geldende regels en richtlijnen is getest.

Voor een deugdelijk beheer van uw toeleveringsketen, van grondstoffen tot en met onderdelen en het transport daarvan, is een effectief en betrouwbaar kwaliteitsmanagementsysteem onontbeerlijk. U dient over een test- en controlemechanisme te beschikken om te kunnen garanderen, en ook te bewijzen, dat geïmporteerde producten aan de noodzakelijke eisen voldoen.

SGS heeft een modulair RoHS-concept dat detaillisten en importeurs een brede oplossing biedt die geheel voldoet aan de RoHS-regelgeving van de Europese Unie, zoals de RoHS-richtlijn 2002/95/EG. U kunt deze oplossing bovendien combineren met onze andere inspectiediensten, zoals Final Random-inspectie en certificering van uw kwaliteits- of milieumanagementsysteem.

Ons modulaire RoHS-concept helpt u overzicht over uw risico's in de toeleveringsketen te houden door het fabricageproces in drie modulen op te splitsen:

  • componenttesten (materiaaltesten)
  • technische inspectie/screening
  • RoHS-fabrieksinspectie/-audit

U kunt deze drie modulen combineren tot een speciaal op uw behoeften afgestemd kwaliteits- en controlesysteem. Dankzij ons wereldomspannende netwerk van experts en laboratoria is dit een flexibele en kosteneffectieve manier om aan uw RoHS-verplichtingen te voldoen.

Laat SGS voor u nagaan of de juiste RoHS-testen zijn uitgevoerd op producten die u importeert en verkoopt.