Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Met de uitgebreide milieu- en veiligheidstraingen van SGS blijven uw medewerkers bij wat betreft de nieuwste technologieën en de daarvoor geldende regels en normen.

Bel onze trainingsteams voor meer informatie.

Onze milieu- en veiligheidstraining geeft u en uw teams een objectief overzicht van de nieuwste ontwikkelingen op technisch en wettelijk gebied wat betreft milieukwesties.

Onze trainingsprogramma's omvatten:

  • Productveiligheidskwesties, zoals de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH) en de regelgeving betreffende classificatie, etikettering en verpakking (CLP)
  • Milieukennis en -wetgeving
  • Toepassingsgerichte onderwerpen met betrekking tot lucht, bodem, water, afval, lawaai, trillingen, veiligheid en geotechniek
  • Behandeling en transport van gevaarlijke goederen
  • Updates en opfriscursussen voor milieutechnische coördinatoren en veiligheidsdeskundigen

Training kan gegeven worden tijdens bedrijfsinterne sessies bij uw onderneming of op onze faciliteiten. Sommige seminars worden ook online aangeboden. De cursussen zijn praktijkgericht en nodigen uit tot actieve deelname door alle deelnemers.

Zorg ervoor dat uw medewerkers beschikken over de nieuwste kennis wat betreft milieu-, gezondheids- en veiligheidstraining. Bel ons nu voor meer informatie over onze nieuwste trainingsprogramma's.