Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Om efficiënter te kunnen opereren met zo weinig mogelijk schade aan het milieu en aan ecosystemen kan SGS een ecosysteem- en biotooprisicobeoordeling voor u verzorgen. Neem vandaag nog contact op met ons ervaren team voor een bij uw project passend actieplan.

De productie van biobrandstof kan gunstig zijn voor het milieu, maar kan ook de duurzaamheid elders in gevaar brengen. Biobrandstoffen dragen bij aan het terugdringen van koolstof- en zwaveldioxideuitstoot. De vestiging van nieuwe plantages kan echter ook plaatselijke ecosystemen aantasten Om het verbouwen van nieuwe gewassen tot een succes te maken, moeten bestaande productieprocessen en infrastructuren daarom soms worden aangepast. Deze nieuwe gewassen moeten bovendien duurzaam zijn, willen ze de gemeenschappen die ze verbouwen ten goede komen.

Onze ecologische risicobeoordelingen houden rekening met deze belangrijke factoren en zijn geheel gericht op het beschermen van de kwetsbare ecosystemen om uw locatie heen. Door de gebieden die met verandering – nieuwe zaden en gewassen, chemicaliën en kunstmest – te maken krijgen te bestuderen en gebruik te maken van computermapping kunnen we de mogelijke consequenties voor de plaatselijke ecosystemen beoordelen.

Ook onderzoeken we de mogelijke uitwerking op de volksgezondheid en de grondwaterbronnen.

Dankzij een gedegen inschatting van alle risico's kunnen onze ervaren teams aangeven welke corrigerende maatregelen u eventueel moet treffen om uw locatie tot een succes te maken, met inachtneming van alle regels en voorschriften. Bel ons vandaag nog en denk na over de voorgestelde oplossingen voordat uw project begint.