Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

SGS beoordeelt alle gezondheidsrisico's om uw medewerkers te beschermen door beperking van gezondheidsrisico's en te voorzien in een veilige, gezonde werkomgeving.

Blootstelling aan emissies, reststoffen en chemische stoffen die een neveneffect is van industriële processen, kan gezondheidsgevaren inhouden voor uw medewerkers en bezoekers op uw werkplek.

Om uw medewerkers te beschermen tegen de gezondheidsrisico's van contaminanten is onze risicobeoordeling volksgezondheid een integraal deel van uw milieubeheerplan.

Met behulp van de nieuwste software en imaging technieken, maakt onze risicobeoordeling volksgezondheid gebruik van computermapping om potentiële verontreinigingtrajecten te simuleren. We kijken naar concentratieniveaus en geschatte blootstellingswaarden. We beoordelen wat de uitwerking kan zijn van die blootstelling op de werknemers in uw locatie evenals op de bevolking van de plaatselijke gemeente. Wij kunnen kruisverbanden uit deze gegevens trekken met op de minuut actuele toxicologische informatie uit internationale databases om de huidige veiligheidsniveaus voor elk draaiboek te bepalen. We onderzoeken eveneens de potentiële effecten op grondwaterbronnen en plaatselijke ecosystemen.

Een gedegen risicobeoordeling stelt uw ervaren teams in staat te overwegen welke actie u moet ondernemen om te voldoen aan regulerende verplichtingen voor optimale gezondheid en veiligheid op uw locatie.

Bel ons vandaag voor oplossingen om uw medewerkers te beschermen.