Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

ISO 14064 biedt industrieën en overheden een aantal instrumenten om programma's te ontwikkelen die gericht zijn op reductie van de emissie van broeikasgassen.

De ISO 14064-norm bestaat uit drie delen die informatie geven over respectievelijk: Broeikasgasonderzoeken (Deel 1); broeikasgasprojecten (Deel 2) en dient als richtsnoer voor de validatie en controle van informatie over broeikasgassen (Deel 3).

Bij deze training leert u de verschillende delen van ISO-norm 14064 kennen, hoe u een broeikasgasonderzoek kwantificeert en rapporteert en hoe u een verificatie volgens deze standaard plant, implementeert en rapporteert. Op deze manier kunt u verbeteringen in het proces of het effect van corrigerende actie volgen.

Tijdens deze training wordt het volgende behandeld:

  • Concept en achtergrond van broeikasgassen (BKG)
  • Broeikasgasonderzoek (ISO 14064-1) Kwantificeringsproces en rapportering
  • Controle: Methode, procesontwikkeling, implementatie en en rapportage
  • Inleiding tot BKG-projecten (ISO 14064-2) en de relevante methoden
  • Validatie en controle (ISO 14064-2)

De 2-daagse training tot ISO 14064 interne auditor behandelt de BKG-concepten en de met ISO 14064-1 samenhangende kwantificering en verificatie .

Beide trainingen bestaan uit theoretische lezingen, workshops en gesprekken.

Neem nu contact op met SGS voor meer informatie over de SGS-training tot ISO 14064-auditor.