Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Deze training biedt business continuity professionals de vaardigheden die nodig zijn voor audits binnen het eigen bedrijf, voor andere betrokkenen en voor klanten voor Business Continuity Managementsystemen (BCMS) volgens de eisen van ISO 22301.

Na voltooiing van deze cursus kunt u:

  • Het doel van BCMS beschrijven, inclusief de principes, processen en technieken die worden gebruik voor het beheer en de beoordelen van een BCM systeem
  • Het doel en de inhoud van ISO 22301 toelichten 
  • De rol van een auditor bij de planning, rapportage en follow-up van een BCMS-audit in overeenstemming met ISO 19011 uitleggen
  • Diepgaander kennis van het audit- en certificeringsproces volgens ISO 22000 opdoen
  • Blijk geven van de vaardigheden en kennis die nodig zijn om third party audits te plannen, uit te voeren en op te volgen volgens de eisen van ISO 22301 conform ISO 19011
  • De eisen van ISO 22301 binnen de context van een BCMS-audit toelichten

Deze training is bedoeld voor mensen met een algemene achtergrond in Business Continuity Management en basiskennis van de ISO 22301-normeisen.

Deze training wordt gecertificeerd door het International Register of Certified Auditors (IRCA).

Neem vandaag contact op met SGS om te ervaren hoe u en uw bedrijf kunnen profiteren van de SGS ISO 22301 Lead Auditor-training.