Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Klanten en aandeelhouders eisen steeds vaker milieuvriendelijke producten en diensten. Ze verwachten dat u voldoet aan de milieunormen en dat u uw inzet voor het milieu kan aantonen door de manier waarop uw bedrijf dagelijks wordt gerund. Klanten willen steeds vaker bewijs van uw inzet voor het milieu en het volgen van de BS8555-richtlijn is een goede manier om uw inzet voor eco-ethiek aan te tonen. 

BS 8555 biedt organisaties een effectieve manier om de kosten die de implementatie van een milieubeheerssysteem met zich mee brengt te spreiden. Naast betere navolging van wettelijke eisen, rapporteren onze klanten veelal dat de moraal onder medewerkers is verbeterd als gevolg van de wetenschap in een milieubewust bedrijf te werken. Een SGS-audit van uw milieubeheerssysteem (environmental management system of EMS) biedt erkenning en onafhankelijke verificatie van uw prestaties en geeft tevens uw voortgang weer naar ISO 14001 en/of EMAS-certificering.

Het mondiale SGS-team van gekwalificeerde lead auditors heeft de kennis van milieu, techniek en regelgeving om u significant en professioneel advies te kunnen geven over EMS-implementatie, zodat u uw milieudoeleinden kunt behalen.

BS 8555 bestaat uit zes sleutelfases die elk zijn onderverdeeld in een aantal stappen. Als u kiest voor BS8555-certificering dient uw organisatie naar de criteria toe te werken die worden gedefinieerd voor elk van de stappen. Deze stappen zijn de basis voor inspectie voor elke fase. Hoewel de zes stappen in een bepaalde volgorde uitgevoerd dienen te worden, kan de beoordeling plaatsvinden per fase, of per groep van fases. Voltooiing van de zes fases leidt tot registratie voor een erkende milieunorm (ISO 14001 en/of EMAS). De zes BS8555-fases omvatten:

  1. Het bepalen van een uitgangssituatie
  2. Het identificeren van en zorgen voor conformiteit met wettelijke en andere eisen.
  3. Het ontwikkelen van doelstellingen, doelen en programma's
  4. Implementatie en gebruik van het EMS
  5. Controle, audit en managementreviews
  6. Erkenning van milieubeheersystemen

Voor onze uitstekend gekwalificeerde SGS-auditors bestaan audits niet slechts uit het invullen van een checklist en het controleren van uw documentatiesysteem. Ze zijn op de SGS-manier getraind om naar u te luisteren en tegelijkertijd altijd objectief en ethisch te zijn. Neem contact met ons op om te ervaren hoe u uw milieuimpact kunt verbeteren door BS8555 te gebruiken.