Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Ons team voor ecologische bouwdiensten levert tal van advies-, beoordelings-, test- en certificeringsdiensten aan projectontwikkelaars, bouwondernemingen, bezitters en beheerders van onroerend goed, producenten van bouwmaterialen en gebruikers van gebouwen. Bel ons vandaag nog voor meer informatie over de voordelen van onze duurzame bouw- en gebouwdiensten.

Een ecologisch of duurzaam gebouw verbetert het efficiënte gebruik van energie, water en materialen. Dit is het resultaat van een ontwerp dat middelen optimaal benut en de negatieve uitwerking op de volksgezondheid en het milieu reduceert gedurende de levenscyclus van het gebouw – van bouw en actief gebruik tot renovatie en afbraak.

Ecologische gebouwen functioneren efficiënter dan conventionele gebouwen. Ze kunnen geldbesparingen opleveren, productiviteit van uw personeel laten stijgen, de financiële waardering van uw onderneming vergroten en een bijdrage leveren aan het laten zien van uw betrokkenheid bij duurzaamheid.

Als waarborg van z'n volstrekte onpartijdigheid, neemt SGS niet deel aan fabricage-, handels- en financiële activiteiten die z'n onafhankelijkheid en neutraliteit zouden kunnen schaden. Deze kernwaarde en onze wereldwijde deskundigheid stellen ons in staat een geïntegreerde, transparante benadering van ecologische bouwdiensten aan te bieden. Wij beschouwen uw bouwproject als een samenhangend proces dat multidisciplinaire taken en vaardigheden verlangt. Onze benadering helpt op tijd en binnen budget te voldoen aan uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Onzeecologische bouwdienstenomvatten:

  • Haalbaarheidsonderzoekenvoor de beoordeling van fundamentele ontwerpen
  • Ecologisch bouwadviesen vereenvoudigingvoor Leadership in Energy and Enviromental Design(LEED)en andereecologische bouwcertificerings-programma's
  • Energie- en verlichtingssimulatieen -modellering van gebouwen
  • Fundamentele en uitgebreidedeugdelijkheidsonderzoeken door derden 
  • Duurzaamheids- en CO2-dienstenvoor gebouwen, inclusiefanalyse CO2-voetafdruken andere diensten zoals'life cycle assessment'en 'remaining lifetime predictions'
  • Monsterneming en testenbinnenluchtkwaliteit, inclusief biologisch onderzoek met behulp van tweede generatieATP-metrietechnologie
  • Energiebeheerdiensten
  • Prestaties testen van ecologisch bouwmateriaal
  • Energiebeheersystemenen certificering -EN16001 en ISO 50001

Vergroot de waarde van uwbouwbezittingenen realiseer de economische, sociale en milieutechnische voordelen van een grotere efficiëntie van middelen – bel ons team vandaag nog.