Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

De kwaliteitscontrole van benzine is van essentieel belang als elementair onderdeel van de risicobeheersing voor producenten, handelaren en distributeurs.

Bij SGS voeren we een volledige specificatie-analyse uit volgens bedrijfsspecifieke normen. Hieronder vallen Europese normen als EN 228, normen van de American Society for Testing and Materials (ASTM) D4814, net als voorschriften voor de California Air Resources Board (CARB), US Environmental Protection Agency (EPA), Colonial Pipeline en andere voorschriften voor pijpleidingen.

Onze laboratoria bieden een volledig scala van benzineanalyses incl. de standaardbepaling van RON (Research Octane Number), MON (Motor Octane Number), RVP, destillatie, zwavelgehalte en soortelijk gewicht. Wij analyseren benzinemonsters van raffinaderijen, opslagfaciliteiten, opslagtanks en pijpleidingen op alle benzine-eigenschappen. Via ons wereldwijde netwerk bieden wij geïnteresseerden faciliteiten voor risicomanagement aan.

Waarom SGS?

SGS is uw eerste aanspreekpunt voor de analyse en inspectie van conventionele benzine en van de RFG-benzines met hun nieuwe samenstelling. Onze laboratoria over de hele wereld bieden een volledig dienstenpakket voor benzine-analyse aan en nemen daarbij strikt de door overheidsinstanties opgelegde methodes (bijv. EPA) in acht.

Onze ervaren analisten verrichten hun werk in moderne laboratoria. Vele van onze laboratoriumfaciliteiten zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025, waardoor veiliggesteld is dat wij onze analyses volgens de hoogste laboratoriumnormen verrichten. SGS handhaaft de kwaliteit en bewaakt de vakbekwaamheid door deelname aan interne en externe kalibratieprogramma's, interne en onafhankelijke audits en de strenge maatstaven waaraan trainingen en competenties moeten voldoen.

De uitvoering van inspecties voor olie- en gasladingen door SGS is gebaseerd op algemeen geaccepteerde normen voor testmethodes in de olie-industrie en petrochemie als API, UOP, GOST, MPMS, ASTM, IP of EN en op de specificaties van ISO, CEN en regionale of nationale normeringsorganisaties. Bovendien kunnen wij gebruik maken van op maat gesneden of door klanten aangereikte analysemethodes, indien dat noodzakelijk is vanwege de specificaties van een bepaald contract.

Om het risicomanagement binnen een transactie (of reeks transacties) te ondersteunen, kunnen wij klanten adviseren over de meest geschikte te vermelden en/of toe te passen normen. We kunnen ook uitgebreide technische adviezen geven en ondersteuning bieden bij alle vraagstukken in verband met methodieken, normen en technologieën.

Als marktleider in deze bedrijfstak is SGS actief lid van vele belangrijke instellingen, normeringsorganisaties en technische werkgroepen, waaronder die binnen ASTM, ISO, CEN, EI (The Energy Institute, voorheen bekend als het Institute of Petroleum) en IFIA.

Lees meer over de benzine analyses van SGS.