Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Metaalanalyse van bodemas uit verbrandingsinstallaties door SGS ‒ bepaal de metaalconcentratie in de bodemas van afvalverbrandingsinstallaties (MIBA = Municipal Incinerator Bottom Ash) met onze unieke methode.

Bodemas bevat meestal bepaalde concentraties van waardevolle metalen. Nadat deze metalen uit de bodemas zijn verwijderd, kunnen ze als secundaire bouwstof gebruikt worden. Maar om de opbrengst uit de bodemas te kunnen optimaliseren, moet u weten welk type en hoeveel metaal er in de as aanwezig is.

In nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging Afvalbedrijven (VA) hebben we daarom een unieke methode voor metaalfractieanalyse van bodemas in afvalverbrandingsinstallaties ontwikkeld om de categorie en de hoeveelheid metalen in uw bodemas te bepalen.

Waarom metaalanalyse van bodemas in verbrandingsinstallaties door SGS?

Wij kunnen u helpen met:

  • Het bepalen van het type en de hoeveelheid metalen met behulp van onze volledig ontwikkelde methode voor metaalfractieanalyse van bodemas in afvalverbrandingsinstallaties.
  • Het nauwkeuriger bepalen van de waarde van uw bodemas
  • Het identificeren van de kwaliteit van teruggewonnen bodemas en de resultaten vergelijken met de particuliere vraag of wettelijke regelingen.

Metaalanalyse van bodemas in verbrandingsinstallaties ‒ volledig ontwikkelde MIBA-analyse van een wereldwijd toonaangevende specialist.

Als ’s werelds leidende leverancier van analyses bieden we een brede ervaring in de monstername en handling van afvalmaterialen en secundaire bouwstoffen.

Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe onze service u kan helpen met metaalanalyses van bodemas in verbrandingsinstallaties.