Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Chroom-6 onderzoek – bepaal de aanwezigheid van chroom-6 in verflagen en voorkom gezondheidsrisico’s.

Sensor

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf toegevoegd om het te versterken en roesten te voorkomen. Bij bewerking van chroom-6 houdende verflagen kan deze stof vrijkomen. Chroom-6 in stof-, rook- of dampvorm kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Onze inspecteurs kunnen met onze unieke, betrouwbare methode de aanwezigheid van chroom-6 binnen vijf minuten bij u op locatie aantonen.

Veelvuldig gebruikt, moeilijk aan te tonen

Veel kozijnen, hekwerken, bruggen, installaties en vaar- of voertuigen zijn met chroom-6 houdende coatings bewerkt. Zonder extra veiligheidsmaatregelen is onderhoud, reiniging of sloop van deze constructies levensbedreigend. Vaak is de toepassing van chroom-6 echter moeilijk te achterhalen. De gebruikte coating is meestal niet geregistreerd en laboratoriumtesten om chroom-6 aan te tonen zijn in het verleden niet altijd betrouwbaar gebleken.

In 5 minuten chroom-6 aantonen

Wij hebben een unieke veldmethode ontwikkeld om op locatie in 5 minuten chroom-6 betrouwbaar aan te tonen, zonder dat het nodig is om verfmonsters te nemen. Aan de hand van een scanmethode worden de aanwezige elementen in de oude verflagen vastgesteld: chroomverbindingen maar ook andere zware metalen zoals lood of zink.

Als tijdens de meting chroomverbindingen worden gevonden, dan volgt direct een sneltest die binnen enkele minuten sporen van chroom-6 aantoont of uitsluit. Als dat nodig of gewenst is, nemen we verfmonsters om verder te onderzoeken in ons laboratorium. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld ook de hoeveelheid chroom-6 in de verflagen meten, om u nog gerichter te adviseren. 

Rapportage en advies

In de rapportage wordt duidelijk vastgelegd welke locaties zijn onderzocht en met welke resultaten. Zo ontstaat een goed beeld van de situatie en de samenstelling van de verschillende lagen coating. Op basis hiervan helpen onze adviseurs u om het chroom-6 vraagstuk effectief aan te pakken. Als u dat wenst, begeleiden ze u in het verdere traject.

Monitoring en eindcontrole

Tijdens werkzaamheden kunnen we met luchtmetingen de concentratie chroom-6 in de lucht monitoren, zodat de situatie beheersbaar blijft. Met een eindcontrole na bewerking stellen we vast of de locatie weer veilig te betreden is.

Waarom kiezen voor SGS?

Wij ontzorgen u in het gehele traject. Onze metingen geven u direct, betrouwbaar inzicht in de aanwezigheid van chroom-6 en andere zware metalen. We hebben ervaring in vrijwel alle industrieën en bedrijfstakken en kunnen in het geval van een calamiteit binnen vier uur bij u op locatie aanwezig zijn om dit onderzoek uit te voeren, volgens alle geldende normen.