Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

De Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA) is het belangrijkste onderdeel van de wetgeving inzake materialen die met levensmiddelen in aanraking komen (FCM's) in de VS. Ze wordt beheerd door de Food and Drug Administration (FDA).

Voorschriften met betrekking tot FCM's zijn voornamelijk te vinden in Titel 21 van de Code of Federal Regulations (CFR). De meeste gereguleerde indirecte levensmiddelenadditieven en polymeren zijn te vinden in 21 CFR 174 tot 179:

 • 174 – Algemeen
 • 175 – Lijmen en onderdelen van coatings
 • 176 – Papier en karton componenten
 • 177 – Polymeren
 • 178 – Adjuvanten, productiesteun en ontsmettingsmiddelen
 • 179 – Bestraling bij de productie, verwerking en behandeling van levensmiddelen

Om fabrikanten van FCM's te ondersteunen, heeft 21 CFR ook betrekking op:

 • 180 – Levensmiddelenadditieven toegestaan ​​in levensmiddelen of in contact met levensmiddelen op interim-basis in afwachting van aanvullend onderzoek 
 • 182 – Als veilig erkende stoffen
 • 184 – Directe voedingsstoffen die over het algemeen worden beschouwd als veilig
 • 186 – Indirecte voedingsstoffen die over het algemeen worden beschouwd als veilig

Voldoen aan de criteria om algemeen erkend te worden als veilig (GRAS, Generally Recognized as Safe) is een manier om de naleving te garanderen, maar de wet staat ook vrijstellingen toe voor de drempelwaarden van de voorschriften (TOR, Threshold of Regulations) als een mogelijke migratie onder de voorgeschreven drempels blijft en er een actieve kennisgeving is van stoffen die met levensmiddelen in aanraking komen (FCN, Food Contact Substance Notification).

Daarnaast zal de FDA ook een vrijstelling verlenen voor alle stoffen die het voorwerp uitmaken van een eerdere bekrachtigingsbrief die vóór 1958 door de FDA of het Amerikaanse ministerie van Landbouw is uitgegeven. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijke brief of in het kader van 21 CFR 181.

Om fabrikanten van aardewerk en verzilverde potten en pannen te ondersteunen, heeft de FDA ook beleidsgidsen voor naleving gepubliceerd over uitloogbaar cadmium en/of lood. Dit zijn:

 • CPG Sec 545.400: Aardewerk (keramiek) voor cadmium
 • CPG Sec 545.450: Aardewerk (keramiek) voor lood
 • CPG Sec 545.500: Verzilverde potten en pannen voor lood

Federale BPA-wetten

Tot slot heeft de FDA ook regelgeving die een invloed heeft op het gebruik van BPA in FCM's. Volgens 21 CFR 175.300 – Hars- en polymeercoatings, zijn epoxyharsen afgeleid van BPA en epichloorhydrine verboden in verpakkingen voor poedervormige en vloeibare zuigelingenvoeding.

Lokale BPA-wetten

BPA wordt ook op lokaal niveau gereglementeerd door verschillende jurisdicties. Op verschillende plaatsen is het gebruik van BPA in bepaalde consumentenproducten volledig verboden. Zo verbiedt de stad Chicago het gebruik ervan in verpakkingen die in aanraking komen met voedingsmiddelen voor kinderen jonger dan drie jaar, op grond van de 'BPA-Free Kids Ordinance', en de staat Vermont verbiedt het gebruik ervan in herbruikbare voedsel- of drankverpakkingen en in kunststof verpakkingen, potten of blikjes met voeding voor zuigelingen of baby's. In totaal hebben 15 jurisdicties in de VS een verbod op het gebruik van BPA in sommige FCM's. Dit geldt ook voor Maryland, waar het gebruik van BPA verboden is in lege flessen of bekers die gevuld worden met voeding of vloeistof voor kinderen jonger dan vier jaar. 

Diezelfde regelgeving in Maryland, 'Childcare Articles Containing Bisphenol A Prohibited', staat het gebruik van BPA in andere producten toe, maar met strenge beperkingen. Fabrikanten moeten zich houden aan een beperking van minder dan of gelijk aan 0,5 ppb in verpakkingen met of voor het gebruik van zuigelingenvoeding.

Ook Californië legt strikte beperkingen op aan BPA, maar verbiedt het niet volledig. De gezondheids- en veiligheidswetgeving staat een maximum van 0,1 ppb BPA toe in flessen of bekers die met voedingsmiddelen in aanraking komen en bestemd zijn voor kinderen van drie jaar of jonger.

Jurisdictie VS Vermelding Toepassingsgebied BPA-eisen
Federaal 21 CFR 175.300 Hars- en polymeercoatings Epoxyharsen afgeleid van BPA en epichloorhydrine als coatings in verpakkingen voor poedervormige en vloeibare zuigelingenvoeding Verboden
Californië Gezondheids- en veiligheidswetgeving, afdeling 104, deel 3, hoofdstuk 12 Flessen of bekers die met voedingsmiddelen in aanraking komen en bestemd zijn voor kinderen van 3 jaar of jonger ≤ 0,1 ppb
Stad Chicago
(Illinois)
§7-28-637
BPA-Free Kids Ordinance
Verpakkingen die in aanraking komen met voedingsmiddelen voor kinderen jonger dan 3 jaar Verboden
Connecticut Public Act 09-103
'An Act Concerning Banning Bisphenol A in Children’s Products and Food Products'
Herbruikbare voedsel- of drankverpakkingen Verboden
Kunststof verpakkingen, potten of blikjes met voeding voor zuigelingen of baby's Verboden
Delaware Hoofdstuk 25, titel 6, §2509 'Products for Young Children, Prohibition of Bisphenol A' Lege flessen of bekers die gevuld worden met voeding of vloeistof voor kinderen jonger dan 4 jaar Verboden
VS Illinois Public Act 97-1101 'Toxin-Free Toddler Act' Lege flessen of bekers die gevuld worden met voeding of vloeistof voor kinderen jonger dan 3 Verboden
Maine Hoofdstuk 882
'Regulation of Bisphenol A in Children’s Products'
Herbruikbare voedsel- of drankverpakkingen Verboden
Maryland Titel 24, subtitel 3, §24-304
'Childcare Articles Containing Bisphenol A Prohibited'
Lege flessen of bekers die gevuld worden met voeding of vloeistof voor kinderen jonger dan 4 jaar Verboden
Zuigelingenvoeding in verpakkingen ≤ 0,5 ppb
Verpakkingen voor zuigelingenvoeding
Massachusetts 105 CMR 650.020
'Listing of banned hazardous substances'
Herbruikbare voedsel- en drankverpakkingen voor kinderen tot 3 jaar Verboden
Minnesota Hoofdstuk 325F.173
'Bisphenol A in certain children’s products'
Lege flessen of bekers die gevuld worden met voeding of vloeistof voor kinderen jonger dan 3 jaar Verboden
Hoofdstuk 325F. 174
'Bisphenol A in children’s food containers'
Verpakkingen met zuigelingenvoeding, babyvoeding of peutervoeding voor kinderen jonger dan 3 Verboden
Multnomah County
(staat Oregon)
Besluit nr. 2011-129 van de gezondheidsraad
'Restricting the Sale of all Reusable Containers and Reusable Infant and Child Beverage Containers containing Bisphenol A'
Herbruikbare drankverpakkingen Verboden
Nevada Nevada herziene statuten 597.985 en 597.990
'Knowing manufacturing, sale or distribution of certain products containing bisphenol A'
Flessen of bekers die in aanraking komen met voedingsmiddelen voor kinderen jonger dan 4 jaar Verboden
Verpakkingen met babyvoeding voor kinderen jonger dan 4
Verpakkingen met zuigelingenvoeding
Staat New York Wetgeving inzake milieubehoud
§37-0501 tot 37-0511
'Bisphenol A'
Materialen en voorwerpen die in aanraking komen met levensmiddelen voor kinderen jonger dan 3 jaar, met inbegrip van fopspenen Verboden
Vermont 18 V.S.A. §1512
'Bisphenol A'
Herbruikbare voedsel- of drankverpakkingen Verboden
Kunststof verpakkingen, potten of blikjes met voeding voor zuigelingen of baby's Verboden
Washington RCW 70.280
'Bisphenol A-Restrictions on sale'
Voedsel- en drankverpakkingen voor kinderen tot 3 jaar Verboden
Waterflessen voor tijdens het sporten (≤ 64 ounces) Verboden
Washington DC Wetboek van het District of Columbia
§8-108.01
'Restrictions on bisphenol A'
Verpakkingen die in aanraking komen met voedingsmiddelen voor kinderen jonger dan 4 jaar Verboden
Wisconsin W.S.A 100.335
'Child’s containers containing bisphenol A'
Babyflessen of morsvrije bekers voor kinderen tot 3 jaar Verboden
(etiket vereist indien vrij van BPA)

Amerikaanse regelgeving: California Proposition 65

California Proposition 65 (Prop 65) is de 'Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986' en bepaalt dat de staat een lijst bijhoudt van chemicaliën waarvan bekend is dat ze kanker, aangeboren afwijkingen of problemen bij de voortplanting veroorzaken. Prop 65 is ongebruikelijk in die zin dat het veel van zijn doelstellingen bereikt door middel van een vaststellingsovereenkomst of schikkingsovereenkomsten – een overeenkomst tussen genoemde partijen die niet wettelijk bindend is voor partijen die niet worden genoemd. Het is echter raadzaam dat niet-genoemde belanghebbenden op de hoogte blijven van schikkingsovereenkomsten om toekomstige juridische problemen te vermijden.

Stoffen in FCM's, zoals BPA, cadmium, lood, 4,4'-methyleendianiline (4,4'-MDA) en/of ftalaten, zijn het onderwerp geweest van een aantal schikkingsovereenkomsten. De FCM's die worden genoemd in de schikkingen zijn onder meer keramiek, espressomachines, kranen, glaswerk, keukengerei en -accessoires, nylon kookgerei en polycarbonaat eetgerei.

Als richtsnoer kunnen volgende schikkingsovereenkomsten worden genoemd:

Stof Toepassingsgebied Herformulering/waarschuwing 'Prop 65'
BPA Polycarbonaat eetgerei Zonder BPA, anders waarschuwing
4,4’-MDA Nylon kookgerei ≤ 200 mg/kg en
≤ 10 μg/l in 3% azijnzuur
Ftalaten Keukenaccessoires ≤ 1000 ppm BBP, DBP, DEHP, DIDP, DINP en DnHP afzonderlijk

Amerikaanse regelgeving: Andere wetten

Tot slot moeten de belanghebbenden, net als bij de BPA-regelgeving, zich ervan bewust zijn dat artikelen die stoffen bevatten die met levensmiddelen in aanraking komen (FCS), ook moeten voldoen aan andere toepasselijke regels en normen voor consumentenproducten. Het gaat onder meer om de Consumer Product Safety Improvement Safety Act van 2008 (CPSIA) en lokale meldingsregels in Maine, Oregon, Vermont en Washington.

Jurisdictie Toepassingsgebied/stof Vermelding
Federaal Producten voor kinderen CPSIA
Maine Producten voor kinderen
(prioritaire chemische stoffen, PC's)
Titel 38, hoofdstuk 16-D: toxische chemicaliën in producten voor kinderen
Oregon Producten voor kinderen
(verdachte chemische stoffen met hoge prioriteit m.b.t. de gezondheid van kinderen, HPCCCH's)
ORS § 431A.253 tot § 431A.280
New York Suffolk County Cadmiumhoudende producten voor kinderen Hoofdstuk 704: Retail Sales; Article VI, § 704-40 tot § 704-47
Vermont Producten voor kinderen 18 V.S.A. Hoofdstuk 38A
Washington (zeer zorgwekkende chemische stoffen voor kinderen, CHCC's) RCW hoofdstuk 70.240: Children’s Safe Products Act, CSPA
Varia BPA Zie deel over lokale BPA-wetten

Zonder een eengemaakte regelgeving over de toelaatbare limieten en rapportage met betrekking tot FCM's in de VS kan het moeilijk zijn om aan de voorschriften te voldoen. Door de verschillen tussen lokale en nationale wetgeving kan het voorkomen dat een product, dat in overeenstemming is met de federale wetgeving, in sommige staten niet voldoet. Fabrikanten en leveranciers concentreren zich beter niet alleen op de nationale wetten, maar ook op de lokale wetten zoals die in Wisconsin: W.S.A 100.335 – 'Child’s containers containing bisphenol A'. Daarnaast moeten ze op de hoogte blijven van de recente schikkingsovereenkomsten in het kader van Prop 65 in Californië om zich te beschermen tegen mogelijke dure rechtszaken.

Tests voor materialen die in aanraking komen met levensmiddelen

SGS heeft de expertise in huis om fabrikanten en leveranciers van FCM's te helpen bij het naleven van de regels op markten over de hele wereld. Onze technische experts hebben een uitgebreide ervaring met het testen van materialen en voorwerpen die bestemd zijn voor allerlei markten. We bieden alle aspecten aan van FCM-analyses, inclusief migratietesten, samen met deskundig advies over opkomende regelgeving, conformiteitskwesties en documentatiecontrole. Onze ervaring zorgt ervoor dat uw producten voldoen aan de juiste territoriale voorschriften voor materialen die in aanraking komen met levensmiddelen en helpt u alle regels na te leven.

Meer informatie over het testen van materialen die in aanraking komen met levensmiddelen >