Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Het gebruik van kooldidoxide-archeometrie, zoals radiokoolstofdatering, voor een nauwkeurige meting van uw CO2-uitstoot kan een hulpmiddel zijn bij het onder controle houden van uw CO2-voetafdruk. Bel vandaag nog ons team en laat u adviseren over uw invloed op het milieu.

Wij kunnen u ook helpen bij het naleven van de bestaande regelgeving met betrekking tot het meten van uw CO2-emissies en door een onafhankelijke analyse laten verifiëren. Onze archeometrische C02-analyse kan uw bedrijf extra inkomsten opleveren omdat hierbij de hoeveelheid exclusief uit hernieuwbare koolstof te winnen elektriciteit en warmte-energie wordt gekwantificeerd. Op deze manier kunt u uw CO2-voetafdruk verder verkleinen en uw koolstofkrediet opvoeren. Onze analyse kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan uw milieubeheerplan voor het bewaken van uw industriële praktijken en de rapportage van uw jaarlijkse broeikasgasemissies.

Een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot komt van de verbranding van biogene koolstof (biologisch materiaal dat bestaat uit koolstof, waterstof en zuurstof). Dit levert u CO2-neutrale emissies op omdat deze koolstof door de natuurlijke koolstofcyclus wordt gegenereerd. Onder het huidige Protocol van Kyoto en een aantal broeikasgassenemissieprogramma's kan het gebruik van biogene koolstof en bijproducten worden aangemerkt als een beperking van de uitstoot van broeikasgassen.

Door onderscheid te maken tussen biogene en fossiele koolstofdioxide, kan uw bedrijf de effectieve uitstoot van broeikasgassen kwantificeren en de credits verkrijgen die nodig zijn voor het verminderen van uw CO2-voetafdruk. Als u een lagere emissie kunt rapporteren, kunt u potentieel ook profiteren van de overschotten waarmee handel is toegestaan.

Onze gekwalificeerde teams van technisch specialisten maken voor het bemonsteren van CO2 en gemengde brandstoffen op uw locatie gebruik van de allernieuwste apparatuur. Het gebruik van radiokoolstofdatering maakt laboratoriumintensieve, kostbare en riskante pure brandstofmonstertests – die voortdurend toezicht vergen – overbodig. De resultaten worden geanalyseerd in een geaccrediteerd laboratorium met uitgebreide ervaring met radiokoolstofdatering.

Kies vandaag nog voor een milieuvriendelijker uitoefening van uw bedrijf. Bel onze deskundige milieuteams voor duurzame oplossingen voor uw onderneming.