Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Wanneer het aankomt op de sanering van verontreinigde locaties, hoe kunt u er dan zeker van zijn dat de saneringsmethode die u heeft gekozen de juiste is?

Door het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek kan SGS de juiste oplossing voor u vinden. Bel ons vandaag.

Bij het overwegen van de juiste saneringsoplossing voor uw locatie kiezen we altijd de meest toepasselijke en kosteneffectieve methode. Om er zeker van te zijn dat we de juiste oplossing hebben gekozen is het soms nodig om extra tests uit te voeren om de praktische haalbaarheid van de methoden vast te stellen. Deze laboratoriumanalyses en analyses op locatie stellen ons beter in staat de saneringsmethode te kiezen die het beste past bij uw situatie.

Voorbeelden van extra haalbaarheidsonderzoeken zijn:

  • Specifieke fysisch-chemische analyses – uitgevoerd op locatie door onze mobiele laboratoria of in één van onze gecertificeerde laboratoria om locatieparameters (elektrische geleiding, opgeloste zuurstof, mogelijke redox) en chemische parameters (anionen, kationen, chemische zuurstofbehoefte, totale organische koolstof) te onderzoeken.

  • Gesimuleerde sanering in laboratoriumtests – door het gebruik van bodem- of grondwatermonsters en de toevoeging van voedingsstoffen of bacteriën in laboratoria kunnen we de reacties van de contaminanten en de effectiviteit van de voorgestelde saneringsmethode toetsen.

  • In situ pilottests – om er zeker van te zijn dat de voorgestelde methode voldoende aanspreekt, is het mogelijk om een pilottest uit te voeren op locatie om de voorgestelde oplossing op verkleinde schaal te testen.

  • Beoordeling van de natuurlijke degradatie – we controleren of de fysisch-chemische condities van de verontreinigde omgeving kunnen leiden tot natuurlijke degradatie. Als dit het geval is, kan dit economisch gezien een interessant alternatief zijn. We hebben ruime ervaring op dit gebied, met name wat betreft koolwaterstoffen en chlooroplossingen.

Als u de haalbaarheid en geschiktheid van een gekozen saneringsmethode wilt evalueren, bel dan ons geaccrediteerde team voor de juiste oplossing voor uw locatie.