Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

SGS maakt gebruik van grondwatermodelleringstechnieken om grondwater te beschermen. We simuleren de drainage en stroom en anticiperen op de risico's van verspreiding en verontreiniging. Bel vandaag nog met onze geaccrediteerde hydrogeologische experts voor meer informatie.

Grondwatersystemen kunnen complex en moeilijk te definiëren zijn. Maar om de grondwatertoevoer te beschermen is het van essentieel belang om te beschikken over gedetailleerde informatie over stroompatronen en afvoer om de potentiële verspreiding van verontreiniging te voorspellen. In veel gevallen is het handig meer te weten over het aquifer-gedrag, in het bijzonder over de stroomsnelheid, opslagcapaciteiten en doorlaatbaarheid. Via grondwatermodellering en ondergrondse stromingsimulatie kunnen we u deze informatie over uw site verschaffen.

Met onze reeks computermodellingssoftware van topklasse kunnen we de snelheid van uw water bepalen, en de waarschijnlijkheid dat de verontreiniging uw waterwinbronnen, rivieren en meren bereikt. We maken gebruik van verschillende veldonderzoeken, van boren en pompen en traceertests tot de injectie van tracers waarmee we grondwatersimulatie kunnen laten zien en de plaatselijke eigenschappen van de waterstroom kunnen visualiseren.

Op basis van de veldgegevens stellen we een numeriek en meerlaags model op van uw hydrogeologische situatie, inclusief grenzen, afvoer- en toevoersystemen. Door de gegevens te bekijken in combinatie met informatie als regenval, filtratie en inspijpeling kunnen we een gedetailleerd beeld maken van de grondwaterstroom.

Door uw veldgegevens te ijken kunnen we verschillende waterstroompatronen simuleren. Door informatie over winning of afvoer toe te voegen, kunnen we het mogelijke migratiepad van verontreiniging en andere risicobeoordelingsscenario's opstellen.

Er bestaan ontelbaar veel mogelijkheden voor het gebruik van de grondwatermodellen. De informatie kan handig zijn voor het opstellen van een plan voor aquifer-bescherming, als basis voor bouwkundige werkzaamheden of voor het optimaliseren van de watertoevoer.

Praat vandaag nog met ons - onze hydrogeologische experts kunnen een plan opstellen dat aansluit op uw bedrijfswensen.