Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

SGS biedt een scala van milieutechnische bemonsteringdiensten in het veld om te bewijzen dat u zich inzet voor de beperking van uw milieubelastende activiteiten.

We kunnen u helpen te voldoen aan alle in uw branche geldende regels en voorschriften voor de omgang met lucht-, geluids-, stankemissies en overlast door trillingen. Wij kunnen lucht- en (fijn)stofmonsters nemen, lawaai, stank en trillingen meten en elektromagnetische velden evalueren.

Neem vandaag nog contact op met onze betrouwbare, geaccrediteerde teams voor meer informatie.

Het is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat arbo- en milieubeheer voldoen aan de strenge wettelijke eisen voor operaties waarbij lucht, stof, geluid, geur en trillingen een factor vormen. SGS heeft een uitgebreide reeks aan inspecties, audits en certificeringen die ervoor zorgen en het bewijs leveren dat op elk niveau aan de normen wordt voldaan. Neem contact met ons op om te ervaren hoe we ervoor kunnen zorgen dat uw arbo- en milieustandaarden voldoen aan de strengste wereldwijde normen.