Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

We gebruiken drones om u te helpen bij inspecties op gevaarlijke of moeilijk bereikbare plaatsen.

Drones, of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), worden steeds vaker gebruikt voor inspecties. RPAS-inspecties zijn veiliger en sneller dan bemande onderzoeken waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor inspecties op gevaarlijke of moeilijk bereikbare plaatsen, op hoogte, in afgesloten ruimten, in opslagtanks of installaties. Door RPAS in te zetten bij inspecties is uw installatie korter of zelfs helemaal niet buiten gebruik en worden uw processen zo min mogelijk verstoord.

Wat kunnen we voor u betekenen

We gebruiken de modernste opname- en inspectietechnologieën om de kleinste details in kaart te brengen en u van de meest betrouwbare inspectiegegevens te voorzien. Zo worden drones bijvoorbeeld uitgerust met hoge resolutie camera’s, infrarood camera’s en sensoren om gaslekkages op te sporen.

Als wereldmarktleider op het vlak van inspectie, controle, analyse en certificering helpen we u de antwoorden te vinden waar u naar zoekt met alle benodigde accreditaties en certificeringen.

Veiligheid voor alles

Voor het vliegen met drones gelden strikte regels, zeker op locaties als fabrieksterreinen, bouwplaatsen en haventerminals. Er moet dan ook aan alle veiligheidseisen en normen worden voldaan. Speciaal voor RPAS-inspecties is SGS Belgium daarom een samenwerking aangegaan met BAFA: de toonaangevende Approved Training Organisation voor de luchtvaart in België. BAFA heeft decennialange ervaring als opleidingscentrum, ook voor beroepspiloten, én expertise in luchtvaartreglementering en –procedures.

SGS en BAFA ontzorgen u van de risicoanalyse en het vergunningentraject voorafgaand aan de inspectie, tot aan de rapportage na afloop.

De voordelen

  • Complete dekking in België.
  • Een team gecertificeerde BAFA piloten.
  • Inspecties en rapportages volgens alle geldende regelgeving.
  • Een inspectiebureau met kennis van uw bedrijfstak waardoor inspecties worden uitgevoerd met een minimale verstoring van uw bedrijfsprocessen.
  • Combinatie van RPAS-inspecties met conventionele onderzoekstechnieken om uw onderzoeksvraag te beantwoorden.
Onze dienst Wat doen we voor u
1 Kraaninspecties Kraaninspecties en inspecties van hijs- en hefmiddelen. waarborg de veiligheid en betrouwbaarheid van uw apparatuur en de naleving van wettelijke eisen
2 Inspectie van opslagtanks en afgesloten ruimtes Inspectie, audit en kalibratie van opslagtanks om corrosie vast te stellen en veiligheid en integriteit van uw opslagtanks te garanderen
3 Inspectie van affakkelinstallaties Onafhankelijke beoordeling van affakkelinstallaties om veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen
4 Constructieve inspecties Constructieve inspectie van gebouwen volgens geldende normen
5 Mastinspectie en controle hoogspanningsleidingen Onafhankelijke inspecties en bouwkundige onderzoeken op hoogte
6 Schoorsteen inspecties en emissiemetingen Onafhankelijke controle conform ISO 17025
7 Detectie en schadebeoordeling bij brand en (milieu) calamiteiten Bepaling van de oorzaak van schade en advies voor reparaties op basis van onafhankelijke schadebeoordeling
8 Lekdetectie en periodieke keuring van procesinstallaties Detectie van lekkages in opslagtanks
9 Onderhoudsinspecties aan windmolens Inspectie van windmolenbladen, onafhankelijke beoordeling van reparaties en onderhoudswerkzaamheden
10 Volumeberekening van bergen grondstof of materiaal Betrouwbare berekening van volume en massa van bergen grondstof of materiaal
11 Infraroodinspecties zonnepanelen Infrarood inspectie om verborgen problemen in zonnepanelen op te sporen voordat grootschalige defecten zich voordoen

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Velden gemarkeerd met een (*) zijn verplicht in te vullen.