Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Beoordeling van de haalbaarheid van een klinisch onderzoek voor optimale werving en behoud van kandidaten, zodat uw klinisch onderzoek een succes wordt.

Een klinisch haalbaarheidsonderzoek is een cruciale eerste stap bij het opzetten van uw klinisch onderzoek. Ons wereldwijde team biedt uitgebreide beoordeling van de haalbaarheid van uw klinisch onderzoeken en ontwikkelingprogramma's. Dit proces, dat is gebaseerd op gegevens en bewijsmateriaal, wordt geleid door een toegewijd multidisciplinair team dat onder andere bestaat uit experts die zijn gespecialiseerd in de opstartfase van een onderzoek, experts op het gebied van regelgeving, specialisten en therapeuten. Op basis van de informatie van meerdere bronnen, zowel intern als extern, leveren we de gegevens die u nodig hebt om tot een gefundeerde beslissing te komen.

Wat is de meerwaarde van de diensten voor haalbaarheidsonderzoek van SGS?

Het bepalen en selecteren van de juiste onderzoeksomgeving is cruciaal voor het succes van uw klinisch onderzoek. Dit begint met ons robuust gegevensgestuurd proces voor het bepalen van de haalbaarheid van een onderzoek. We hebben middelen ontwikkeld om de haalbaarheid van onderzoeken te evalueren. Hiervoor wordt informatie opgehaald uit commerciële databases op locatie en gebruikgemaakt van de gegevens van interne systemen voor het opstarten en uitrollen van een onderzoek.

De gegevens die op locatie worden verzameld, worden geëvalueerd volgens een multifactorbenadering, die bestaat uit onder andere:

  • De infrastructuur en mogelijkheden van een vestiging (middelen, systeem, ervaring, enz.)
  • Het potentieel geworven kandidaten en prestaties in eerdere soortgelijke onderzoeken
  • Aanwezigheid of potentieel voor concurrerende onderzoeken
  • Het vermogen van een vestiging om op tijd de juiste kwalitatieve gegevens te leveren
  • De opstartschema's van een vestiging

De vestigingen en landen met de hoogste score worden als eerste gekwalificeerd en geselecteerd voor de opstartfase van het onderzoek.

Op basis van deze informatie en onze ervaring geeft ons team u kritische feedback op uw benadering van het protocol en de mate van succes met betrekking tot de werving en het behoud van kandidaten en naleving van de regels.

Multidisciplinaire expertise met het onderzoeken van de haalbaarheid van klinische onderzoeken

Onze gegevensgestuurd proces wordt volledig ondersteund door een multidisciplinair team van experts.

We bieden uw team de meest kostenefficiënte strategie voor het land, de vestiging en de kandidaten voor uw klinisch onderzoek. Ook geven we u een kritisch overzicht van de sterke en zwakke punten van uw protocolontwerp en de mogelijkheden en eventuele bedreigingen ervan en de optimalisatie die is vereist om uw onderzoeksdoel te behalen. Hierbij besparen we u tijd en geld.

Ons wereldwijde haalbaarheidsteam blijft betrokken bij het project, zodat de vestiging betrokken blijft bij het uitrollen van het project en de levenscyclus van de behandeling.

Dit kan het volgende omvatten:

  • Discussies van arts tot arts
  • Optimalisatie van wervingsplannen voor proefpersonen
  • Verbetering van prescreeningactiviteiten
  • Betrokkenheid met de vestiging en artsen
  • Wervingscampagnes

We ondersteunen u en uw projectteams om de betrokkenheid van de vestigingen en proefpersonen te vergroten en kwalitatieve gegevens te leveren.

Neem contact met ons op om te zien hoe wij kunnen bijdrage aan uw onderzoek en klinisch ontwikkelingsprogramma en u kunnen helpen bij het kiezen van de juiste aanpak voor het land, de vestiging en de betrokken proefpersonen.