Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Als het aankomt op het beschermen van uzelf, uw bedrijf en uw mensen, moet u het zeker weten.

Met nationaal geaccrediteerde testlaboratoria en ervaren, onafhankelijke experts kan SGS u helpen met asbestbeheersdiensten. Bel ons team vandaag nog.

Blootstelling aan asbest kan een ernstig gevaar opleveren voor de gezondheid. Om de aanwezigheid van asbest op uw locatie te beheren, hebt u vakkundig advies en technische assistentie nodig. U kunt erop vertrouwen dat ons ervaren team een asbestrisicobeoordeling uitvoert, asbest identificeert en test en u helpt bij het voldoen aan alle vereisten als veilige verwijdering nodig is.

Ons team heeft het trackrecord en de ervaring om uw gemoedsrust te waarborgen. We gebruiken onze mobiele laboratoria om asbestcontrole uit te voeren om te onderzoeken of er asbest aanwezig is op uw locatie. We nemen zorgvuldig monsters van ieder verdacht materiaal en onderzoeken deze met behulp van gepolariseerde lichtmicroscopen om de aanwezigheid, het soort en de hoeveelheid asbest te bepalen.

Waar nodig omvatten onze asbestidentificatiemethoden het gebruik van een transmissie- of scanningelektronmicroscoop om asbest duidelijk te onderscheiden van andere anorganische of organische vezels. Zo kunnen we de blootstelling aan vergelijkbare gevaarlijke producten als inadembare kristallijn silica en andere door de mens gemaakte minerale vezels controleren.

Om te zorgen dat u voldoet aan de laatste wetgeving, doen wij het volgende:

  • Identificeren van materialen met asbest op uw werkplek
  • Aanbieden van een on-site register van asbestmaterialen aan alle werknemers
  • Opzetten van regelmatige beoordelingen en inspecties van geïdentificeerde asbestmaterialen
  • Etiketteren van geïdentificeerde asbestmaterialen
  • Implementeren van een asbestbeheersplan
  • Supervisie van asbestverwijderingscontrole
  • Uitvoeren van controle en inspecties na verwijdering
  • Uitgeven van vrijgavecertificaten

We bieden een totale service, vanaf de inspectie en monsterneming op locatie tot en met de analyse en rapportage. Alle beoordelingen en aanbevelingen worden uitgevoerd conform de relevante regels en locatievereisten. Onze laboratoria zijn geaccrediteerd conform de toepasselijke nationale en internationale kwaliteitsnormen en worden erkend door de bevoegde overheidsinstanties.

Om de veiligheid van uw locatie te waarborgen neemt u vandaag nog contact op met onze asbest experten.