Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Binnen verschillende internationale markten zien we de opkomst van certificaten, die garanderen dat het product of de grondstof op een duurzame manier tot stand kwam. Binnen de visserijsector is MSC al een aantal jaar een gevestigde waarde. Het MSC (Marine Stewardship Council) certificaat garandeert u dat de visvangst op een duurzame manier werd uitgevoerd. Intussen werd ook ASC (Aquaculture Stewardship Council) in het leven geroepen, hetgeen betrekking heeft op de in aquacultuur gekweekte vis. Beiden hebben een grote verbondenheid gezien de in aquacultuur gekweekte vis en schaaldieren vaak gevoed worden door kleinere in zee gevangen vissen. Het zwaartepunt van beide normen ligt bij de vangst en kweek, maar de Chain of Custody variant werd in het leven geroepen om deze garantie voor visproducten tot op het bord van de consument te kunnen bieden.

Waar het bij MSC en ASC vooral gaat om het op duurzame wijze in stand houden van onze visbestanden, zijn UTZ en RSPO meer gericht op verschillende elementen die vallen onder het ethisch handelen zowel op het vlak van sociaal, economisch als milieubeleid.
UTZ richt zich op een ‘sustainability programma’ bij de kweken van koffie, cacao en thee. Dit programma omvat vereisten wat betreft traceerbaarheid en management, goede praktijken in de landbouw en op de boerderij en specifieke sociale en milieuvereisten. Ook hier is de Chain of Custody variant van toepassing. We zien dat de grote spelers op de internationale markten van koffie, thee en cacao reeds mee in het UTZ-programma zijn gestapt. UTZ heeft op zijn eigen website heel wat meer informatie staan, het is zeker de moeite waard daar een kijkje te gaan nemen.

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) richt zich dan weer specifiek op duurzame productie van palmolie. In een stapsgewijze aanpak, waarbij uw rol als fabrikant, trader of retailer mee bepalend is en u zelf een aantal keuzes kan maken, kan u tot certificatie overgaan. De te nemen stappen en aanpak zijn terug te vinden op RSPO.

SGS kan u tegen al deze duurzaamheidsnormen certificeren en het laat geen twijfel dat in de nabije toekomst ook in andere sectoren gelijkaardige duurzaamheidsinitiatieven zullen volgen. Aarzel dus niet ons te contacteren indien u meer informatie wenst.