Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Na haar studies als milieucoördinator en juriste, heeft Maartje haar professionele carrière aangevat als (externe) milieucoördinator en –adviseur. Zij heeft haar milieu-expertise kunnen uitbouwen binnen diverse sectoren, waaronder de afvalverwerkende en –recyclagesector, de minerale industrie en de metaalnijverheid.
 
Maartje is sinds maart 2010 in dienst bij SGS Systems & Services Certification als lead auditor ISO 14001 en product manager voor datzelfde schema. Als productmanager biedt zij interne technische ondersteuning. Dit impliceert o.a. de opleiding en kwalificatie van auditoren, de organisatie van toolbox meetings voor auditoren, de opvolging van evoluties van de ISO 14001 standaard en het uitvoeren van interne en “witness” audits. Zij is tevens gesprekspartner in accreditatie audits vanwege BELAC en neemt deel aan het goedkeuringstraject van certificatiebeslissingen.
 
Aangezien ook de normerings- en auditwereld voortdurend evolueert en Maartje naar continue verbetering streeft, heeft zij zich ook bijgeschoold in aanverwante domeinen. Denk hierbij aan sociaal-ethische audits (o.a. SA 8000, ETI, SMETA) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (ISO 26000). Van organisaties wordt vandaag verwacht dat zij niet alleen oog hebben voor het leefmilieu, maar ook voor ethische en sociale prestaties zowel binnen de eigen organisatie als door de hele supply chain. Bovendien dringen stakeholders aan op transparantie en rapportage van bedrijfsresultaten, milieuprestaties én sociaal-ethische prestaties. Maartje kan u, samen met SGS, hierbij helpen.