Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Wat is De KMO-Portefeuille?

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 40.000 euro subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

WieKan Gebruik Maken Van Deze Subsidies?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die voldoen aan specifieke voorwaarden.

Wat Komt in Aanmerking?

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Hoe Word ik Erkend Dienstverlener?

Om erkend dienstverlener te worden moet een bedrijf aantonen dat de dienstverlening kwaliteitsvol is en dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoet. Sinds november 2013 zijn er nieuwe erkenningsregels van kracht. De kandidaat dienstverlener moet nu een aparte audit ondergaan. In die zin gaat deze nieuwe erkenningsregeling een stap verder en vraagt een grondige voorbereiding van de kandidaat dienstverlener.
Reeds erkende dienstverleners van wie de erkenning moet verlengd worden, zullen dit ook maar pas kunnen doen na het doorlopen van een audit. Een erkenning is geldig voor 5 jaar.

Startende dienstverleners ondergaan een beperkte audit en krijgen een erkenning voor 2 jaar. Binnen die 2 jaar moeten de ontbrekende modules geaudit worden en krijgt men een bijkomende erkenning voor 3 jaar wat het totaal ook op 5 jaar brengt. Organisaties die een geldig kwaliteitscertificaat kunnen voorleggen ( bv ISO 9001 ) worden van een aantal modules vrijgesteld. Het Agentschap Ondernemen beslist autonoom op basis van het auditverslag over het al dan niet toekennen of verlengen van een erkenning.

SGS heeft het samenwerkingsprotocol met het Agentschap Ondernemen ondertekend en is bijgevolg gemachtigd om de vereiste audits uit te voeren bij dienstverleners die een erkenning willen aanvragen of een bestaande erkenning willen verlengen.

Ook op de website van het Agentschap Ondernemen vindt u hierover meer informatie terug.