Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Het SGS IAC laboratorium in Antwerpen, dat onderdeel uitmaakt van de SGS groep, beschikt als één van de weinige laboratoria in Europa over een unieke aanpak waarmee de relatie tussen bronnen en een olieverontreiniging vastgesteld kan worden.

Olie is een complex mengsel van allerlei koolwaterstoffen: alkanen, cycloalkanen, polyaromaten, … Niet alleen de samenstelling, maar ook de geologische oorsprong van olie levert informatie op voor analyse en interpretatie. Op basis van geavanceerde analysetechnieken, die zich onder meer richten op fingerprinting, detectie van biomarkers en de 13C/12C isotoopverhouding van specifieke componenten of groepen, kan een sluitend wetenschappelijk bewijs geleverd worden over de relatie tussen één of meerdere mogelijke bron(nen) en de vastgestelde contaminatie.

Door onder andere gebruik te maken van GCxGC/MS, Isotopen Ratio Massa Spectrometrie en introductietechnieken zoals EA-C-IRMS en GC-C-IRMS, kan gedetailleerde data verkregen worden voor verdere interpretatie binnen het onderzoek. Deze technieken hebben in de praktijk al meermaals hun nut bewezen, zoals bij de herkomstbepaling van aangespoelde olieresiduen en het achterhalen van de oorsprong van grondwaterverontreinigingen.  

contactgegevens

SGS Belgium NV           
Polderdijkweg 16 – Haven 407
B-2030 Antwerp, BELGIUM
t: +32 (0) 3 545 85 90