Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content
AGANOR, het Gabonese Agentschap voor Normalisatie, is momenteel het PROGEC-programma aan het uitrollen. Dit programma voor inspectie en conformiteitsborging moet ervoor zorgen dat goederen die de Gabonese markt betreden, beantwoorden aan de geldende internationale normen en de Gabonese technische reglementen. Voor zendingen die na 1 augustus 2015 in Gabon aankomen, zal bij inklaring een conformiteits-certificaat (CoC) moeten worden voorgelegd. Goederen die aangeboden worden zonder het juiste conformiteitscertificaat, kunnen niet ingeklaard en bijgevolg dus ook niet ingevoerd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper
om ervoor te zorgen dat de inspectie- en verificatieprocedure is afgerond vóór de zending vertrekt.

Op dit ogenblik is het programma van toepassing op volgende producten:

• Machines en toestellen
• Elektronische apparatuur
• Chemicaliën
• Bouwmaterialen
• Medische toestellen
• Cosmetica en lichaamsverzorgingsmiddelen
• Speelgoed

SGS werd door AGANOR erkend om Gabonese conformiteitscertificaten uit te geven.
Als u wil weten of uw specifieke producten onder het PROGEC-programma vallen, of als u andere inlichtingen wenst, kunt u contact opnemen met ons.