Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content


In 2002 werd de bescherming van de gezondheid en veiligheid van personen die werken met chemische agentia vastgelegd in een Koninklijk Besluit (B.S. 14.3.2002, Ed. 2; erratum: B.S. 26.6.2002, Ed. 2). Deze Belgische wettelijke verplichting bepaalt dat werkgevers de gezondheids- en veiligheidsrisico’s moeten evalueren indien gewerkt wordt met gevaarlijke chemicaliën zoals organische solventen, zware metalen, zuren en basen. Begin 2016 behaalde SGS Belgium NV een uitbreiding op haar eerdere erkenning om de aanwezigheid van asbestvezels in de lucht te bepalen. Dit betekent dat werkgevers bij SGS terecht kunnen voor een complete risico-analyse van gevaarlijke stoffen op de werkvloer.

Wat houdt zo’n risico-evaluatie in?
In de eerste plaats is het aan de werkgever om de aanwezige chemicaliën samen met de mogelijke gevaren in kaart te brengen. Factoren die een rol spelen, zijn bijvoorbeeld de concentraties van de stoffen, de duur van de blootstelling of de werkomstandigheden. Indien de werkgever niet in staat is om deze analyse zelf uit te voeren, kan SGS hierbij assisteren. Vervolgens voorziet het KB dat de werkgever de nodige metingen voorziet van de stoffen die effectief een risico kunnen opleveren voor de gezondheid van de werknemers. Doorgaans komt SGS hier pas in beeld, want tenzij de werkgever zelf beschikt over de nodige meet- en analytische faciliteiten, dienen deze metingen uitgevoerd te worden door een erkend laboratorium. De periodiciteit van de metingen hangt af van de aard en het niveau van de blootstelling.

SGS breidt erkenning uit
SGS biedt werkgevers verschillende pakketten die betrekking hebben op het meten en controleren van gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Zo heeft de EHS-divisie inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in het meten van asbest op werkplaatsen. Sinds 2016 is diezelfde divisie van SGS Belgium door de Federale Overheidsdienst WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) bijkomend erkend voor de monstername en analyse van o.a. metalen, organische componenten en een aantal zuren en basen. Dankzij deze uitbreiding kan SGS de aanwezigheid van de volgende gevaarlijke stoffen meten en evalueren:

  • inhaleerbaar (PM100), inadembaar (PM4), PM1 en PM2,5 stof;
  • parafinische, olefinische, aromatische en alifatische halogeen koolwaterstoffen, esters, ketonen, ethers, alcoholen, aldehyden, propyleenoxide, PAK's;
  • HCI, H3PO4, HBr, HNO3, H2SO4, NH3;
  • Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, TI, V, Zn, Cr(VI);
  • CO en CO2;
  • asbest.

De werkgever ontvangt een uitgebreid analyserapport waarbij de aanwezige chemicaliën eveneens getoetst worden aan de wettelijke normen.

Meer info?
Neem contact op met Hedwig Duflou.